19006172

Lương thương binh loại B là bao nhiêu?

Lương thương binh loại B là bao nhiêu?

Tôi là thương binh loại B đang nhận trợ cấp thương binh hàng tháng. Tôi nghe nói đợt vừa rồi nhà nước có điều chỉnh chế độ chính sách cho đối tượng là người có công với cách mạng nhưng không rõ là lương thương binh loại b là bao nhiêu? Mong anh, chị giải đáp thắc mắc này giúp tôi. Xin chân thành cảm ơn!Lương thương binh loại B

Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Về vấn đề: Lương thương binh loại B là bao nhiêu? của bạn; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định như sau:

“Điều 24. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.”

Theo quy định nêu trên, trợ cấp hàng tháng đối với thương binh là bao nhiêu phụ thuộc vào tỉ lệ tổn thương cơ thể của người đó. Năm 2021, Chính Phủ có ban hành Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Tại Điều 4 của Nghị định này có quy định như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh loại B được quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo quy định nêu trên, mức hưởng trợ cấp ưu đãi đối với thương binh loại B được quy định trong phụ lục III của nghị định 75/NĐCP năm 2021. phụ lục III có quy định mức trợ cấp thương binh loại B có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% tới 100% thì tiền trợ cấp hàng tháng là 904.000 tới 4.308.000 đồng.

Như vậy, lương thương binh loại B từ 904.000 tới 4.308.000 đồng. Mức cụ thể của từng người phụ thuộc vào tỉ lệ tổn thương cơ thể.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

luatannam