19006172

Nâng mức trợ cấp đối với bệnh binh mất sức lao động 61%

Nội dung câu hỏi:

Mẹ của tôi là bệnh binh, mất sức lao động 61%. Trước ngày 1/7/2023, mẹ của tôi hưởng trợ cấp 2.692.000 đồng/tháng. Vậy, căn cứ Nghị định số 55/2023/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2023, Nâng mức trợ cấp đối với bệnh binh mất sức lao động 61% của mẹ tôi lên như thế nào?Mất sức lao động 61%Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVấn đề của bạn về nâng mức trợ cấp đối với bệnh binh mất sức lao động 61%;  chúng tôi xin trả lời như sau:

Đối tượng nào được hưởng chế độ Bệnh binh;

Căn cứ pháp luật: Điều 26 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

Điều 26. Điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh

1. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ trong Quân đội nhân dân và sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong Công an nhân dân bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” khi thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này. Thứ nhất, đối tượng nào được hưởng chế độ ưu đãi bệnh binh?

Theo quy định nêu trên, các đối tượng là Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ trong Quân đội nhân dân và sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ trong Công an nhân dân muốn được hưởng chế độ ưu đãi bệnh binh phải thỏa mãn các điều kiện sau đây:

– Mắc bệnh khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm.  

– Tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên.

– hông đủ điều kiện hưởng lương hưu khi thôi phục vụ trong quân đội, công an.

Bệnh binh mất sức lao động 61% được hưởng trợ cấp, phụ cấp gì?

Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của bệnh binh được quy định tại Khoản 1 Điều 27 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 như sau:

“Điều 27. Chế độ ưu đãi đối với bệnh binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh đặc biệt nặng. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.”

Theo quy định nêu trên, bệnh binh 61% chỉ được hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo tỉ lệ tổn thương cơ thể mà không được hưởng thêm các khoản trợ cấp, phụ cấp khác như: trợ cấp người phục vụ, phụ cấp, phụ cấp đặc biệt…

Nâng mức trợ cấp đối với bệnh binh mất sức lao động 61%

Trước thời điểm ngày 01 tháng 07 năm 2023, bệnh binh 61% hưởng mức trợ cấp hàng tháng là 2.692.000 đồng 1 tháng theo Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP. Từ thời điểm 01 tháng 07 năm 2023 cho tới hiện tại đã Nâng mức trợ cấp đối với bệnh binh mất sức lao động 61% lên mức 3.406.000 đồng 1 tháng theo quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP. Cụ thể xem tại bảng sau:

Chế độ của Bệnh binh theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP:

7.1

Bệnh binh:

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 50%

1.695.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% – 60%

2.112.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% – 70%

2.692.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% – 80%

3.103.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% – 90%

3.714.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% – 100%

4.137.000

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

815.000

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

1.624.000

Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên

1.624.000

Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

2.086.000

Chế độ của Bệnh binh theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP:

7 Bệnh binh và thân nhân    
7.1 Bệnh binh:    
  Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 50% 2.145.000  
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% – 60% 2.673.000  
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% – 70% 3.406.000  
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% – 80% 3.927.000  
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% – 90% 4.700.000  
Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% – 100% 5.235.000  
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên   1.031.000
Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng   2.055.000
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên 2.055.000  
Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng 2.640.000  

Kết luận: mẹ của bạn là bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể là 61%. Tại thời điểm hiện tại, chính Phủ đã Nâng mức trợ cấp đối với bệnh binh mất sức lao động 61% như mẹ của bạn lên 3.406.000 đồng 1 tháng.

Mất sức lao động 61%

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Trên đây là bài viết về vấn đề nâng mức trợ cấp đối với bệnh binh mất sức lao động 61%. Bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam