19006172

Người bán hàng rong được hỗ trợ bao nhiêu trong đợt dịch COVID-19?

Người bán hàng rong được hỗ trợ bao nhiêu trong đợt dịch COVID-19?

Cho hỏi theo Quyết định 15 thì người bán hàng rong có được nhận hỗ trợ do dịch Covid-19 không có việc làm không? Được hỗ trợ bao nhiêu tiền do ảnh hưởng của Covid-19? Và phải kê khai hồ sơ ở đâu để được hưởng vậy? Mong tổng đài giải đáp giúp tôi, xin cảm ơn.Người bán hàng rong được hỗ trợ

Luật sư tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, người bán hàng rong có được hỗ trợ trong đợt dịch COVID-19?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg như sau:

“Điều 7. Điều kiện hỗ trợ

1. Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

a) Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến ngày 30 tháng 6 năm 2020;

b) Cư trú hợp pháp tại địa phương;

c) Thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.”

Như vậy, đối tượng bán hàng rong đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định trên sẽ được nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ.

Thứ hai, người bán hàng rong được hỗ trợ bao nhiêu trong đợt dịch COVID-19?

Căn cứ theo quy định tại Mục II Nghị quyết 42/2020/NQ-CP như sau:

“Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

4. Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối tượng bán hàng rong bị mất việc làm sẽ được Nhà nước hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 với mức 1.000.000 đồng/người/tháng theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020.

Thứ ba, nơi kê khai hưởng hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 cho người bán hàng rong

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg thì người bán hàng rong bị mất việc làm cần làm hồ sơ theo trình tự thủ tục như sau:

– Người lao động chuẩn bị hồ sơ đề nghị theo mẫu số 04 Đơn đề nghị hỗ trợ ban hành kèm theo phụ lục của Quyết định 15/TTg, gửi ủy ban nhân dân cấp xã sau ngày 15 hằng tháng. Trường hợp người lao động có nơi thường trú và tạm trú không thuộc phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nếu đề nghị hưởng hỗ trợ tại nơi thường trú thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tạm trú về việc không đề nghị hưởng các chính sách tại nơi tạm trú và ngược lại.

Bạn có thể tải đơn đề nghị tại đây: Đơn đề nghị hưởng hỗ trợ

– Trong 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức rà soát và lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp với sự tham gia giám sát của đại diện các tổ chức chính trị – xã hội và công khai với cộng đồng dân cư; niêm yết công khai danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ trong 2 ngày làm việc; tổng hợp danh sách người lao động đủ điều kiện gửi ủy ban nhân dân cấp huyện.

– Trong 02 ngày làm việc, ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình ủy ban Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt danh sách hỗ trợ và kinh phí hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ trong 03 ngày làm việc. Trường hợp không phê duyệt, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Thủ tục để đối tượng bảo trợ xã hội nhận trợ cấp Covid theo Quyết định 15/TTg

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

mặt nạ đất sét