19006172

Người mất sức hưởng thêm chế độ thương binh

Người mất sức hưởng thêm chế độ thương binh

Chào tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến! Tôi là người thuộc 2 đối tượng là mất sức và thương binh. Do chế độ mất sức của tôi cao hơn nên tôi vẫn nhận chế độ mất sức từ trước tới giờ. Tôi nghe nói pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng mới có quy định cho những người như tôi được hưởng thêm cả chế độ thương binh. Điều đó có đúng không? mong anh, chị giải đáp giúp và hướng dẫn thủ tục để tôi thực hiện. Xin chân thành cảm ơn!Người mất sức hưởng thêm chế độ thương binh

Luật sư tư vấn Chế độ chính sách: 1900.6172

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Về: Người mất sức hưởng thêm chế độ thương binh; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ tại Điều 44 Nghị định 131/2021/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định như sau:

“Điều 44. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động

1. Cá nhân làm đơn đề nghị theo Mẫu số 19 Phụ lục I Nghị định này gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đang thường trú.

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

a) Đối với hồ sơ thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động lưu tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được đơn, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ đang quản lý để ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 62 Phụ lục I Nghị định này.

b) Đối với hồ sơ thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động mà không có hồ sơ lưu ở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc hồ sơ lưu không còn giấy tờ thể hiện tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật, trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn, có văn bản đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội cung cấp bản sao toàn bộ hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động; kiểm tra đối chiếu, nếu đủ căn cứ thì trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được bản sao hồ sơ, ban hành quyết định hưởng thêm chế độ trợ cấp ưu đãi theo Mẫu số 62 Phụ lục I Nghị định này.

3. Cơ quan Bảo hiểm xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, có trách nhiệm cung cấp bản sao hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Trường hợp bản sao hồ sơ hưởng chế độ mất sức lao động không thể hiện rõ tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tật thì Sở Lao động – Thương binh và có văn bản đề nghị Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị quân đội nhân dân Việt Nam (đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân và viên chức quốc phòng trong quân đội) hoặc thủ trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an (đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong công an) cấp bản trích lục hồ sơ thương binh làm căn cứ để giải quyết chế độ.”

Theo quy định nêu trên, người đang hưởng chế độ mất sức lao động đồng thời là thương binh thì được giải quyết thêm chế độ thương binh. Đây là điểm đổi mới của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 so với pháp lệnh cũ.

Bạn đang nhận trợ cấp mất sức lao động thì giờ bạn có thể hưởng thêm chế độ cho thương binh. Để hưởng thêm chế độ thương binh, bạn làm mẫu số 19 ban hành kèm theo nghị định 131/NĐCP Năm 2021 gửi tới sở lao động-thương binh và xã hội nơi bạn đang thường trú để được giải quyết

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề thắc mắc. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

Trả lời

luatannam