19006172

Nhân khẩu phát sinh sau ngày 31/12/2019 có được hỗ trợ dịch Covid?

Nhân khẩu phát sinh sau ngày 31/12/2019 có được hỗ trợ dịch Covid?

Theo Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định hộ nghèo, hộ cận nghèo thì được hỗ trợ do dịch bệnh Covid-19. Vậy nhân khẩu nghèo, cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019, ví dụ như con dâu mới sinh chuyển về thì có được hỗ trợ không? Gia đình sẽ được nhận bao nhiêu tiền hỗ trợ cho 1 nhân khẩu và có giới hạn số lương nhân khẩu được nhận không? Hồ sơ sẽ do cơ quan nhà nước nào lập? Xin cảm ơn rất nhiều.Nhân khẩu phát sinh sau ngày 31/12/2019

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, nhân khẩu phát sinh sau ngày 31/12/2019 có được hỗ trợ dịch Covid?

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

“Điều 10. Hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.”

Như vậy, theo quy định trên thì người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong Danh sách hộ cận nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ thì sẽ đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; nếu có nhân khẩu nghèo, cận nghèo phát sinh sau ngày 31/12/2019 ví dụ như con dâu mới sinh chuyển về thì sẽ không đủ điều kiện để được nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19.

Thứ hai, có giới hạn số nhân khẩu nghèo, cận nghèo nhận hỗ trợ dịch Covid

Căn cứ theo Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 thì mức hỗ trợ cho đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo do dịch Covid như sau:

“Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

7. Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Như vậy, theo quy định trên thì nếu gia đình thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo thì mỗi người sẽ được nhận tiền trợ cấp do dịch Covid là 250.000 đồng/tháng, không giới hạn số lượng nhân khẩu và thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Thứ ba, lập hồ sơ nhận tiền hỗ trợ dịch Covid-19

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

“Điều 12. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.”

Như vậy, theo quy định trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số 08 và mẫu số 09 Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn Chế độ Chính sách trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

->Thủ tục để người có công với cách mạng nhận trợ cấp Covid theo Quyết định 15/TTg

luatannam