19006172

Thân nhân có thể hưởng đồng thời trợ cấp tuất thương binh và hưu trí?

Thân nhân có thể hưởng đồng thời trợ cấp tuất thương binh và hưu trí?

Xin cho tôi hỏi, Thương binh có tỷ lệ thương tật trên 61% vừa là người hưởng lương hưu khi từ trần thân nhân đủ điều kiện hưởng tuất sẽ được hưởng 02 suất tuất gồm: tuất hưu trí (lĩnh ở cơ quan Bảo hiểm xã hội) và tuất thương binh (lĩnh tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội) hay 01 suất tuất hưu trí (Lĩnh ở cơ quan Bảo hiểm xã hội) và phần chênh lệch của trợ cấp tuất thương binh so với tuất hưu trí (lĩnh tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội). Trợ cấp tuất thương binhTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về thân nhân có thể hưởng đồng thời trợ cấp tuất thương binh và hưu trí; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, trợ cấp tuất đối với thương binh:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì:

Điều 25. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

2. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất như sau:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng;

b) Cha đẻ, mẹ đẻ sống cô đơn, vợ hoặc chồng đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đạc biệt nặng được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng.”

Như vậy đối với thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên chết thì thân nhân theo quy định sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Thứ hai, tuất hàng tháng đối với người đang hưởng lương hưu:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

1. Những người quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 66 của Luật này thuộc một trong các trường hợp sau đây khi chết thì thân nhân được hưởng tiền tuất hằng tháng:

b) Đang hưởng lương hưu;”

Như vậy theo quy định trên thì đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu mất sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng.

Thứ ba, thân nhân đồng thời hưởng tuất hàng tháng của thương binh và hưu trí:

Căn cứ theo quy định tại theo quy định tại Khoản 3, Điều 67 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 67. Các trường hợp hưởng trợ cấp tuất hằng tháng

3. Thân nhân quy định tại các điểm b, c và d khoản 2 Điều này phải không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng tháng nhưng thấp hơn mức lương cơ sở. Thu nhập theo quy định tại Luật này không bao gồm khoản trợ cấp theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.”

Như vậy, người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được nhận trợ cấp tuất hằng tháng phải không có thu nhập hoặc thu nhập dưới mức lương cơ sở. Các khoản trợ cấp ưu đãi của thương binh không được tính là thu nhập. Do đó thương binh có tỷ lệ thương tật trên 61% vừa là người hưởng lương hưu khi từ trần thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất thương binh và tuất hưu trí của cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trợ cấp tuất thương binh

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Kết luận:

Như vậy thân nhân sẽ được hưởng chế độ tuất hằng tháng của cả hai đối tượng thương binh và người đang hưởng lương hưu theo quy định.

Trên đây là bài viết về vấn đề thân nhân có thể hưởng đồng thời trợ cấp tuất thương binh và hưu trí? Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết khác tại:

Chế độ tử tuất cho thân nhân thương binh hạng 1/4

Tư vấn về chế độ tử tuất đối với thương bệnh binh

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam