19006172

Thân nhân của liệt sĩ chết được hưởng chế độ như thế nào

Thân nhân của liệt sĩ chết được hưởng chế độ như thế nào

Chào tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến! Bà tôi là vợ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng. Giờ bà tôi qua đời thì gia đình tôi được nhận những khoản trợ cấp gì? Số tiền cụ thể là bao nhiêu? Mong anh, chị giải đáp giúp. Xin cảm ơn rất nhiềuThân nhân của liệt sĩ chết

Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về: Thân nhân của liệt sĩ chết được hưởng chế độ như thế nào; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Thứ nhất, những chế độ khi thân nhân của liệt sĩ qua đời.

Căn cứ quy định tại Khoản 3, 11, 12 Điều 16 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, như sau:

“Điều 16. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ

3. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;

b) Vợ hoặc chồng liệt sĩ.

11. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đáng hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.

12. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi đối tượng quy định tại khoản 3 Điều này đang hưởng trợ cấp hằng tháng chết, trừ trường hợp đối tượng quy định tại khoản 10 Điều này chết.”

Theo quy định nêu trên, thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp hàng tháng khi chết sẽ nhận được 2 chế độ là trợ cấp 1 lần bằng 3 tháng trợ cấp hiện hưởng và chi phí mai táng.

Thứ hai, mức hưởng trợ cấp 1 lần và mai táng phí khi vợ liệt sĩ qua đời.

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ có quy định:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 75/NĐCp năm 2021 thì thân nhân của liệt sĩ được nhận trợ cấp tuất hàng tháng là 1.624.000 đồng. Trường hợp mồ côi hoặc sống cô đơn thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng là 1.299.000 đồng.

Như vậy, khi thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng qua đời người thân sẽ được nhận 2 khoản trợ cấp. cụ thể như sau:

– Trường hợp 1, thân nhân của liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng khi chết thì gia đình sẽ được nhận trợ cấp 1 lần bằng 4.872.000 đồng và mai táng phí bằng 14.900.000 đồng.

– Trường hợp 2, thân nhân của liệt sĩ đang nhận trợ cấp tuất hàng tháng và trợ cấp tuất nuôi dưỡng hàng tháng khi chết thì người thân sẽ nhận được trợ cấp 1 lần bằng 8.769.000 đồng và mai táng phí là 14.900.000 đồng.

Kết luận: bà của bạn là vợ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Khi bà qua đời, gia đình bạn sẽ nhận được trợ cấp 1 lần bằng 4.872.000 đồng và tiền mai táng phí là 14.900.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam