19006172

Trợ cấp mai táng đối với người bị nhiễm chất độc hóa học tính như thế nào?

Trợ cấp mai táng đối với người bị nhiễm chất độc hóa học tính như thế nào?

Cho mình hỏi trợ cấp mai táng đối với người bị nhiễm chất độc hóa học có được tính theo mức trợ cấp hàng tháng mà người đó đang hưởng trước khi mất hay không?Người bị nhiễm chất độcTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Khoản 3 Điều 7 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định:

“Điều 7

3. Người có công với cách mạng, thân nhân quy định tại điểm e khoản 2 Điều 14 và khoản 2 Điều 27 của Pháp lệnh này chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí theo mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

Dẫn chiếu quy định tại Điều 66 và Điều 80 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

“Điều 66. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng:

a) Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 2 của Luật này đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội mà đã có thời gian đóng từ đủ 12 tháng trở lên;

b) Người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc chết trong thời gian điều trị do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

c) Người đang hưởng lương hưu; hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đã nghỉ việc.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng quy định tại khoản 2 Điều này”.

Người bị nhiễm chất độc

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

“Điều 80. Trợ cấp mai táng

1. Những người sau đây khi chết thì người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng:

a) Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 60 tháng trở lên;

b) Người đang hưởng lương hưu.

2. Trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người quy định tại khoản 1 Điều này chết.

3. Trường hợp người quy định tại khoản 1 Điều này bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều này”.

Như vậy

Trợ cấp mai táng đối với người bị nhiễm chất độc hóa học không được tính theo mức trợ cấp hàng tháng mà người đó đang hưởng trước khi mất mà được tính theo lương cơ sở. Cụ thể mức hưởng sẽ bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng mà người đó mất (hiện nay đang tương đương với 14.900.000 đồng).

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Chế độ tử tuất cho thân nhân người nhiễm chất độc hóa học

Mai táng phí cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam