19006172

Trợ cấp, phục cấp mới của thương binh 81%

Trợ cấp, phục cấp mới của thương binh 81%

Xin chào bộ phận tư vấn chế độ chính sách! Tôi muốn hỏi là mức trợ cấp, phụ cấp mới của thương binh 81% là bao nhiêu?phụ cấp mới của thương binh 81%

Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về Trợ cấp, phục cấp mới của thương binh 81%; chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, thương binh 81% được hưởng những loại trợ cấp, phụ cấp nào.

Căn cứ pháp luật: Khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 24. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.”

Theo quy định nêu trên, thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể 81% đang sống tại gia đình được hưởng các loại trợ cấp, phụ cấp sau đây:

1. Trợ cấp hàng tháng tương ứng với tỉ lệ tổn thương cơ thể 81%.

2. Trợ cấp người phục vụ.

3. Phụ cấp hằng tháng hoặc phụ cấp đặc biệt hằng tháng.

Thứ hai, trợ cấp, phụ cấp mới của thương binh 81%

Căn cứ pháp luật: Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 55/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”

Đối chiếu tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 55/2023/NĐ-CP thì thương binh với tỉ lệ tổn thương cơ thể 81% được nhận tiền trợ cấp, phụ cấp như sau:

– Trợ cấp hàng tháng 5.335.000 đồng.

– Trợ cấp người phục vụ 2.055.000 đồng.

– Trợ cấp người phục vụ cho thương binh có vết thương đặc biệt nặng 2.640.000 đồng.

– Phụ cấp hàng tháng 1.031.000 đồng.

– Phụ cấp đặc biệt 2.113.000 đồng.

Như vậy, với thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể 81%. Các khoản trợ cấp, phụ cấp theo quy định mới gồm 3 khoản tiền như sau:

– Trợ cấp hàng tháng 5.335.000 đồng.

– Trợ cấp người phục vụ 2.055.000 đồng.

– Phụ cấp hàng tháng 1.031.000 đồng.

Đối với thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể 81% có vết thương đặc biệt nặng thì tiền trợ cấp, phụ cấp mới bao gồm 3 khoản như sau:

– Trợ cấp hàng tháng 5.335.000 đồng.

– Trợ cấp người phục vụ cho thương binh có vết thương đặc biệt nặng 2.640.000 đồng.

– Phụ cấp đặc biệt 2.113.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Mọi vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam