19006172

Trợ cấp theo tháng đối với thân nhân của liệt sĩ theo mức mới năm 2023

Trợ cấp theo tháng đối với thân nhân của liệt sĩ theo mức mới năm 2023

Tôi nghe nói hiện nay đã có mức trợ mới dành cho người có công. Cho tôi hỏi các mức trợ cấp theo tháng đối với thân nhân của liệt sĩ theo mức mới sẽ là bao nhiêu thế ạ? Xin cám ơn!Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin trả lời về trợ cấp theo tháng đối với thân nhân của liệt sĩ năm 2019 như sau:

Căn cứ Điều 3 và Điều 15 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 3. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 1.624.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).

2. Mức chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này làm căn cứ để tính mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng. Các mức quy định theo mức chuẩn tại Nghị định này được điều chỉnh khi mức chuẩn được điều chỉnh.”

Điều 15. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2021.

2. Chế độ quy định tại Điều 4, 5 và 12 Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021.

3. Chế độ quy định tại Điều 6, 7, 8, 9, 10, 11 và 13 Nghị định này được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022.”.

Như vậy, đến ngày 15/9/2021 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng có hiệu lực thi hành. Tuy nhiên, các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định này sẽ được thực hiện kể từ ngày 01/07/2022.

thân nhân của liệt sĩ

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Theo Mục 3 của Phụ lục I được ban hành kèm theo Nghị định 75/2021/NĐ-CP, mức trợ cấp theo tháng đối với thân nhân của liệt sĩ cụ thể là:

– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ: 1.624.000 đồng.

– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 2 liệt sĩ: 3.248.000 đồng.

– Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 3 liệt sĩ trở lên: 4.872.000 đồng.

– Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ khi còn sống: 1.624.000 đồng.

– Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng : 1.299.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Mức chuẩn xác định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công

Lương cơ sở tăng có ảnh hưởng đến trợ cấp của thương binh?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam