19006172

3 hình thức khi giao kết hợp đồng lao động từ 01/01/2021

3 hình thức khi giao kết hợp đồng lao động từ 01/01/2021

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề như sau: Hiện nay thì hợp đồng lao động chỉ có 2 hình thức là bằng lời nói và bằng văn bản đúng không? Em nghe nói có quy định mới về việc bổ sung thêm hình thức của hợp đồng lao động khi giao kết, vậy cụ thể được hướng dân như thế nào? Tư vấn giúp em với, xin cảm ơn rất nhiều.3 hình thức khi giao kết hợp đồng lao động

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, quy định hiện hành về hình thức của HĐLĐ

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau: 

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Như vậy, theo quy định trên thì hiện nay Bộ luật lao động năm 2012 quy định có 2 hình thức của hợp đồng lao động là bằng văn bản và bằng lời nói. 

Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói. Còn đối với HĐLĐ có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên phải giao kết bằng văn bản, mỗi bên giữ 1 bản.

Thứ hai, 3 hình thức khi giao kết hợp đồng lao động từ 01/01/2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 và Điều 220 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau: 

“Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.

Điều 220. Hiệu lực thi hành

1. Bộ luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Bộ luật Lao động số 10/2012/QH13 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực.

2. Kể từ ngày Bộ luật này có hiệu lực thi hành, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các thỏa thuận hợp pháp đã giao kết có nội dung không trái hoặc bảo đảm cho người lao động có quyền và điều kiện thuận lợi hơn so với quy định của Bộ luật này được tiếp tục thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về việc sửa đổi, bổ sung để phù hợp và để áp dụng quy định của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định trên thì từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 thì hợp đồng lao động sẽ có 3 hình thức giao kết là giao kết bằng văn bản, bằng lời nói và thêm một hình thức nữa là có thể giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản. Đây là điểm mới của Bộ luật lao động năm 2019 so với Bộ luật lao động năm 2012.

Trên đây là bài viết về vấn đề 3 hình thức khi giao kết hợp đồng lao động từ 01/01/2021.

Nếu còn vấn đề vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Không ký kết HĐLĐ bằng văn bản với người giúp việc bị xử lý thế nào?

Không có HĐLĐ bằng văn bản có được tham gia đóng BHXH?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét