19006172

Cách giải quyết khi không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ

Cách giải quyết khi không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ

Cách giải quyết khi không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ. Xin chào tổng đài tư vấn, trường hợp hợp đồng lao động bị vô hiệu toàn bộ do người giao kết HĐLĐ không đúng thẩm quyền nhưng các bên không ký lại được hợp đồng mới thì giải quyết như thế nào? Quyền lợi giữa các bên có được đảm bảo hay không? Xin cảm ơn rất nhiều ạ.không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Cách giải quyết khi không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, cách giải quyết khi không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

1. Khi hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ, người lao động và người sử dụng lao động ký lại hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trường hợp không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì:

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động;”

Như vậy, theo quy định trên thì trường hợp hợp đồng lao động bị vô hiệu toàn bộ thì người lao động và người sử dụng lao động ký lại hợp đồng lao động theo đúng quy định. Nếu không ký lại được HĐLĐ mới thì sẽ thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động.

Thứ hai, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động khi HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 10. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động

2. Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi hợp đồng lao động được ký lại thực hiện như sau:

a) Nếu quyền, lợi ích của mỗi hên trong hợp đồng lao động không thấp hơn quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động được thực hiện theo nội dung hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu;

b) Nếu hợp đồng lao động có nội dung về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mỗi bên vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến phần nội dung khác của hợp đồng lao động thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động thực hiện theo khoản 2 Điều 9 Nghị định này;

c) Thời gian người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu được tính là thời gian làm việc của người lao động cho người sử dụng lao động để làm căn cứ thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Trường hợp không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì:

a) Thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động;

b) Quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi chấm dứt hợp đồng lao động được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;

c) Giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

4. Các vấn đề khác liên quan đến việc xử lý hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người giao kết không đúng thẩm quyền hoặc vi phạm nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.”

Như vậy, theo quy định trên thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động kể từ khi bắt đầu làm việc theo hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu cho đến khi hợp đồng lao động được ký lại thực hiện như sau:

không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu

+) Nếu quyền, lợi ích của mỗi hên trong HĐLĐ không thấp hơn quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì quyền, nghĩa vụ, lợi ích của người lao động được thực hiện theo nội dung HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu;

+) Nếu HĐLĐ có nội dung về quyền, nghĩa vụ, lợi ích của mỗi bên vi phạm pháp luật nhưng không ảnh hưởng đến phần nội dung khác của HĐLĐ thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động thực hiện theo khoản 2 Điều 9 Nghị định này;

+) Thời gian người lao động làm việc theo HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu được tính là thời gian làm việc của người lao động cho NSDLĐ để làm căn cứ thực hiện chế độ theo quy định của pháp luật về lao động.

Lưu ý: Trường hợp không ký lại hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ thì người lao động còn được giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc.

Trên đây là bài viết về Cách giải quyết khi không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Xử lý HĐLĐ vô hiệu từng phần về nội dung tiền lương của người lao động

Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần như thế nào?

Nếu còn vướng mắc về Cách giải quyết khi không ký lại HĐLĐ bị tuyên bố vô hiệu toàn bộ; bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam