19006172

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm theo luật mới

Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm theo luật mới

Chào anh, chị của tổng đài tư vấn! Công ty của tôi là công ty  chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Bình thường công ty tôi làm việc 2 ca. Ca 1 từ 6 giờ sáng tới 14 giờ. Ca 2 từ 14 giờ tới 22 giờ. Trong tháng 6 này, do số lượng đơn đặt hàng tăng hơn nên công ty của tôi phải tổ chức làm thêm giờ từ 22 giờ đêm tới 24 giờ đêm ( mỗi ngày làm thêm giờ 2 tiếng).

Tôi muốn anh, chị hướng dẫn giúp tôi cách tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm. Giả sử, lương chính của người lao động bên tôi trong tháng 6 là 5.2 triệu, phụ cấp tiền ăn là 30.000 đồng/1 ngày làm việc, hỗ trợ nhà ở 500.000 đồng.Công ty của tôi làm việc từ thứ hai tới thứ bảy. Xin chân thành cảm ơn sự tư vấn của tổng đài!tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

Dịch vụ tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn liên quan đến Cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm theo luật mới đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 98 của bộ luật lao động năm 2019 có quy định về tiền lương làm thêm giờ như sau:

Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Quy định về làm thêm giờ vào ban đêm đối với hợp đồng lao động trả lương theo thời gian được hướng dẫn chi tiết tại khoản 1, Điều 57 của nghị định 145/2020/NĐ-CP như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Trong đó:

– Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường được xác định theo điểm a khoản 1 Điều 55 Nghị định này;

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường;

– Tiền lương giờ vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất bằng 300% so với tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường.

Tiền lương giờ thực trả được quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 55 của Nghị định 145/2020/NĐ-CP được quy định như sau:

“Tiền lương giờ thực trả của công việc đang làm vào ngày làm việc bình thường, được xác định bằng tiền lương thực trả của công việc đang làm của tháng hoặc tuần hoặc ngày mà người lao động làm thêm giờ (không bao gồm tiền lương làm thêm giờ, tiền lương trả thêm khi làm việc vào ban đêm, tiền lương của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động; tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca, các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động) chia cho tổng số giờ thực tế làm việc tương ứng trong tháng hoặc tuần hoặc ngày người lao động làm thêm giờ (không quá số ngày làm việc bình thường trong tháng và số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, 01 tuần theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn và không kể số giờ làm thêm);”

Theo những quy định nêu trên, để tính được tiền lương làm thêm giờ cho người lao động, bạn thực hiện những bước hướng dẫn dưới đây:

Bước 1. Tính tiền lương thực trả của 1  ngày bằng cách lấy tiền lương trong tháng 06 chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng.
5.2 triệu/ 26 ngày =200.000 đồng.

Bước 2. Tính tiền lương thực trảcủa 1 giờ làm việc bình thường bằng cách lấy tiền lương thực trả của 1 ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày đó: 200.000 đồng /8 giờ =25.000 đồng.

Bước 3. Áp dụng vào công thức 25.000*150% +25.000*30% +25.000*20% =50.000 đồng.

Bước 4. Lấy tiền lương làm thêm 1 giờ vào ban đêm nhân với số giờ làm thêm vào ban đêm trong tháng 06 sẽ bằng số tiền lương làm thêm giờ của người lao động đó trong tháng 06.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về kê khai bảo hiểm xã hội điện tử; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam