19006172

Công ty không ký HĐLĐ bằng văn bản bị phạt tối đa bao nhiêu tiền?

Công ty không ký HĐLĐ bằng văn bản bị phạt tối đa bao nhiêu tiền?

Xin chào tổng đài tư vấn, cho em hỏi về vấn đề như sau: Nếu công ty tuyển người lao động vào làm việc, không ký hợp đồng lao động bằng văn bản thì có vi phạm không? Nếu có thì mức phạt đối đa là bao nhiêu? Xin cảm ơn tổng đài tư vấn.Công ty không ký HĐLĐ bằng văn bản

Dịch vụ tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, không ký HĐLĐ bằng văn bản có vi phạm?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Bộ Luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Theo quy định trên thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng thì các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Nếu công ty tuyển người lao động vào làm việc, không ký hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ 3 tháng trở lên thì sẽ vi phạm quy định của pháp luật.

Thứ hai, công ty không ký HĐLĐ bằng văn bản bị phạt tối đa bao nhiêu tiền?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Điều 8. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; không giao kết đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động; giao kết hợp đồng lao động trong trường hợp thuê người lao động làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước không theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.”

Theo đó, theo quy định mới của Nghị định 28/2020/NĐ-CP thì tùy thuộc vào số lượng lao động mà công ty bạn vi phạm về việc không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến tối đa 25.000.000 đồng đối với cá nhân và từ 4.000.000 đồng đến tối đa 50.000.000 đồng đối với tổ chức.

Trên đây là bài viết về vấn đề công ty không ký HĐLĐ bằng văn bản bị phạt tối đa bao nhiêu tiền?

Mọi thắc mắc của bạn liên quan của bạn liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Không có HĐLĐ bằng văn bản có được tham gia đóng BHXH?

Không ký kết HĐLĐ bằng văn bản với người giúp việc bị xử lý thế nào?