19006172

Hồ sơ xin việc của người lao động phải có những giấy tờ gì?

Hồ sơ xin việc của người lao động phải có những giấy tờ gì?

Xin chào anh chị tổ tư vấn pháp luật lao động, ai có thể chỉ dẫn cho em biết nghị định hay quy định nào về hồ sơ xin việc của người lao động bao gồm những giấy tờ gì không ạ? Ví dụ như sơ yếu lý lịch, đơn xin việc… Công ty tuyển dụng có phải công bố công khai kết quả dự tuyển không? Nếu sau quá trình tuyển dụng mà không được nhận vào làm việc thì có thể xin lấy lại hồ sơ xin việc đã nộp không? Xin cảm ơn tổng đài rất nhiều.Hồ sơ xin việc của người lao động

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn bảo hiểm. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, hồ sơ xin việc của người lao động phải có những giấy tờ gì?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Nghị định 03/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động của người lao động gồm các văn bản sau đây:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định;

b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

c) Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

d) Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.”

Bên cạnh đó,căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì:

“Điều 5. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

2. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Như vậy, theo quy định trên thì hồ sơ mà người lao động phải có khi xin việc bao gồm những giấy tờ sau:

+) Phiếu đăng ký dự tuyển lao động theo mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH;

+) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn kỹ thuật; trình độ ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

+) Giấy chứng nhận sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế;

+) Các giấy tờ cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, về việc công bố công khai kết quả dự tuyển

Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 7 Nghị định 03/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 7. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

4. Người sử dụng lao động, tổ chức dịch vụ việc làm, doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động.”

Bên cạnh đó,căn cứ theo quy định tại Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì:

“Điều 5. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

1. Việc thông báo công khai quy định tại các Khoản 1 và Khoản 4 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP được thực hiện thông qua một trong các hình thức sau đây:

a) Niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động;

b) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.”

Theo đó, công ty nơi bạn dự tuyển sẽ phải thông báo công khai kết quả tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả tuyển lao động. Hình thức công khai có thể niêm yết tại trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện nơi tuyển lao động hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Thứ ba, về việc xin trả lại hồ sơ xin việc

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định 03/2014/NĐ-CP như sau:

“5. Trường hợp người lao động không trúng tuyển hoặc không tham gia dự tuyển, người sử dụng lao động hoặc tổ chức dịch vụ việc làm hoặc doanh nghiệp cho thuê lại lao động phải trả lại đầy đủ hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động yêu cầu.”

Bên cạnh đó,căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì:

“Điều 5. Thủ tục, trình tự tuyển lao động

3. Người lao động có nhu cầu trả lại hồ sơ đăng ký dự tuyển lao động theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 03/2014/NĐ-CP phải thực hiện yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động.”

Theo đó, trường hợp nếu bạn không trúng tuyển vào làm việc và bạn muốn lấy lại hồ sơ xin việc thì bạn cần làm yêu cầu bằng văn bản trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày thông báo kết quả tuyển lao động.

Nếu trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Người lao động làm việc khi hết thời gian thử việc nhưng không được ký hợp đồng

Công ty có phải nhận lại người lao động khi rút đơn xin nghỉ việc?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét