19006172

Không trả sổ BHXH cho NLĐ khi đã nghỉ việc bị phạt như thế nào?

Không trả sổ BHXH cho NLĐ khi đã nghỉ việc bị phạt như thế nào?

Khi tôi nghỉ làm ở công ty cũ thì công ty có trách nhiệm chốt sổ BHXH và trả về cho tôi đúng không? Tôi thấy công ty nào cũng làm như vậy nhưng nếu công ty tôi không trả sổ bảo hiểm xã hội cho tôi thì họ bị phạt Như thế nào? Trích rõ giúp tôi căn cứ về vấn đề này được không? Xin cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều.Không trả sổ BHXH cho NLĐ khi đã nghỉ

Hỗ trợ tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định trách nhiệm chốt và trả sổ BHXH cho NLĐ

Căn cứ theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật lao động năm 2012 quy định như sau:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn thì công ty bạn sẽ phải có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội cho bạn khi nghỉ việc.

Thứ hai, không trả sổ BHXH cho NLĐ khi đã nghỉ việc bị phạt như thế nào?

Căn cứ theo điểm d Khoản 4 Điều 40 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 5. Mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt

1. Mức phạt tiền quy định đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II, Chương III và Chương IV của Nghị định này là mức phạt đối với cá nhân, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 Điều 6; khoản 3, 4, 6 Điều 12; khoản 2 Điều 24; khoản 1 Điều 25; khoản 1, 5, 6, 7 Điều 26; khoản 5 Điều 40; các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 41; khoản 2, 4 Điều 42; khoản 1, 2 Điều 43; các khoản 1, 2, 3 Điều 44; các khoản 1, 2, 3, 4 Điều 45 của Nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức bằng 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Điều 40. Vi phạm các quy định khác về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp

4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

d) Không trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động theo quy định tại khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội.”

Như vậy, trong trường hợp NSDLĐ không thực hiện trách nhiệm chốt và trả sổ cho NLĐ theo quy định thì sẽ bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng khi vi phạm đối với NSDLĐ là cá nhân và từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức.

Trên đây là bài viết về vấn đề Không trả sổ BHXH cho NLĐ khi đã nghỉ việc bị phạt như thế nào?

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Công ty giữ sổ bảo hiểm của người lao động nghỉ ngang được không?

Công ty phải trả sổ BHXH cho NLĐ trong thời hạn bao lâu sau khi nghỉ việc?

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

luatannam