19006172

Ký thỏa ước lao động khi chưa có công đoàn cơ sở năm 2023

Ký thỏa ước lao động khi chưa có công đoàn cơ sở năm 2023

Công ty tôi muốn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nhưng hiện nay công ty tôi vẫn chưa thành lập công đoàn cơ sở. Vậy trong trường hợp này ai sẽ đại diện cho phía người lao động để ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp? Trường hợp này chúng tôi phải xử lý như thế nào? Phải đạt được kết quả bao nhiêu % mới được coi là thỏa thuận thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp thành công? Sau khi ký kết xong thì có phải đăng ký thỏa ước lao động hay không? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn rất nhiều ạ.Ký thỏa ước lao động khi chưa có công đoàn

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, ký thỏa ước lao động khi chưa có công đoàn cơ sở

Khoản 1 Điều 75 Bộ luật lao động năm 2019 quy định như sau: Thỏa ước lao động tập thể là thỏa thuận đạt được thông qua thương lượng tập thể và được các bên ký kết bằng văn bản. Thỏa ước lao động tập thể bao gồm thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp và các thỏa ước lao động tập thể khác.

Như vậy, thỏa ước lao động tập thể là không bắt buộc và được xây dựng dựa trên sự thỏa thuận của người lao động và người sử dụng lao động. Tuy nhiên, khi xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể cần chú ý những vấn đề sau theo Điều 76 Bộ luật lao động năm 2019:

– Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, trước khi ký kết, dự thảo thỏa ước lao động tập thể đã được các bên đàm phán phải được lấy ý kiến của toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp chỉ được ký kết khi có trên 50% người lao động của doanh nghiệp biểu quyết tán thành.

– Thời gian, địa điểm và cách thức lấy ý kiến biểu quyết đối với dự thảo thỏa ước lao động tập thể do tổ chức đại diện người lao động quyết định nhưng không được làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp tham gia thương lượng. Người sử dụng lao động không được gây khó khăn, cản trở hoặc can thiệp vào quá trình tổ chức đại diện người lao động lấy ý kiến biểu quyết về dự thảo thỏa ước.

– Thỏa ước lao động tập thể được ký kết bởi đại diện hợp pháp của các bên thương lượng.

Trường hợp thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp được tiến hành thông qua Hội đồng thương lượng tập thể thì được ký kết bởi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể và đại diện hợp pháp của các bên thương lượng.

– Thỏa ước lao động tập thể phải được gửi cho mỗi bên ký kết và cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 77 của Bộ luật này.

Đối với thỏa ước lao động tập thể ngành hoặc thỏa ước lao động tập thể có nhiều doanh nghiệp thì từng người sử dụng lao động và từng tổ chức đại diện người lao động tại các doanh nghiệp tham gia thỏa ước phải được nhận 01 bản.

– Sau khi thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động phải công bố cho người lao động của mình biết.

Theo đó, việc ký kết thỏa ước lao động tập thể nếu không có công đoàn cơ sở thì không yêu cầu có công đoàn mà chỉ cần lấy ý kiến của tập thể người lao động tại Doanh nghiệp và được ký kết bởi đại diện hợp pháp của các bên thương lượng

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty bạn muốn xây dựng thỏa ước lao động tập thể, nhưng hiện nay công ty bạn vẫn chưa thành lập công đoàn cơ sở thì thực hiện lấy ý kiến của người lao động và ký kết bởi đại diện hợp pháp của người lao động.

Thứ ba, về việc đăng ký thỏa ước lao động tập thể 

Căn cứ theo quy định tại Điều 75 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

Điều 77. Gửi thỏa ước lao động tập thể

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể được ký kết, người sử dụng lao động tham gia thỏa ước phải gửi 01 bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đặt trụ sở chính.

Theo đó, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết, công ty bạn phải gửi một bản thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh.

Trên đây là bài viết về vấn đề Ký thỏa ước lao động khi chưa có công đoàn cơ sở năm 2023.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Quy định về thủ tục lập và đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Trả lời

luatannam