19006172

Làm phụ lục để gia hạn hợp đồng lao động

Làm phụ lục để gia hạn hợp đồng lao động

Chào anh, chị! Công ty em có nhiều người lao động chuẩn bị hết hạn hợp đồng. Bên em định làm phụ lục hợp đồng để gia hạn sẽ tiện hơn là kí hợp đồng lao động mới. Mong anh, chị hướng dẫn giúp những quy định về việc dùng phụ lục hợp đồng để gia hạn cho hợp đồng lao động hết hạn.Làm phụ lục để gia hạn hợp đồng lao độngTư vấn Luật lao động

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về Làm phụ lục để gia hạn hợp đồng lao động, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ tại Điều 20 bộ luật lao động 2019 có quy định như sau:

“Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Theo quy định nêu trên, hợp đồng lao động có 2 loại là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng. Trong 2 loại hợp đồng lao động này, đối với loại hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng thì khi loại hợp đồng lao động này hết hạn, người sử dụng lao động và người lao động có thể kí hợp đồng lao động mới hoặc để hợp đồng lao động tự chuyển thành loại không xác định thời hạn.

Mặt khác, Điều 22 bộ luật lao động 2019 có quy định về phụ lục hợp đồng lao động như sau:

“Điều 22. Phụ lục hợp đồng lao động

1. Phụ lục hợp đồng lao động là bộ phận của hợp đồng lao động và có hiệu lực như hợp đồng lao động.

2. Phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.”

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động quy định chi tiết một số điều, khoản của hợp đồng lao động mà dẫn đến cách hiểu khác với hợp đồng lao động thì thực hiện theo nội dung của hợp đồng lao động.

Trường hợp phụ lục hợp đồng lao động sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của hợp đồng lao động thì phải ghi rõ nội dung điều, khoản sửa đổi, bổ sung và thời điểm có hiệu lực.

Theo quy định này, phụ lục hợp đồng lao động là một phần của hợp đồng lao động. Phụ lục hợp đồng lao động có thể sửa đổi các điều khoản của hợp đồng lao động nhưng không được sửa đổi thời hạn của hợp đồng lao động.

Như vậy, khi hợp đồng lao động có xác định thời hạn giữa công ty của bạn và người lao động hết hạn, công ty của bạn chỉ có thể kí hợp đồng lao động mới hoặc để hợp đồng tự chuyển thành loại không xác định thời hạn  mà không được phép dùng phụ lục để gia hạn thêm thời hạn của hợp đồng lao động đã kí trước đó.

Nếu trong quá trình về: Làm phụ lục để gia hạn hợp đồng lao động. Trong quá trình giải quyết còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam