19006172

Làm sao để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đúng luật?

Làm sao để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đúng luật?

Làm sao để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đúng luật? Công ty tôi muốn chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người lao động (NLĐ) có HĐLĐ không xác định thời hạn. Trình tự và thủ tục như thế nào để không vi phạm pháp luật?Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đúng luậtTư vấn Luật lao động

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin tư vấn về vấn đề làm sao để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đúng luật cho bạn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

“Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

d) Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật này.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;”

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

“Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động

3. Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.”

Như vậy

Theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty bạn muốn chấm dứt HĐLĐ với người lao động có HĐLĐ không xác định thời hạn. Do đó, để chấm dứt đúng trình tự, thủ tục và không vi phạm quy định pháp luật, công ty bạn có thể xem xét 2 trường hợp cụ thể sau:

+) Trường hợp 1: Công ty có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn:

Để đơn phương chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ, công ty bạn cần đảm bảo đồng thời điều kiện về căn cứ chấm dứt và thời hạn báo trước. 

– Về căn cứ đơn phương chấm dứt HĐLĐ, công ty bạn cần xem xét NLĐ có thuộc một trong những trường hợp để Công ty có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ với họ hay không theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động 2012 nêu trên.

– Về thời hạn báo trước: Đối với HĐLĐ không xác định thời hạn; công ty bạn cần báo cho NLĐ biết trước Ít nhất 45 ngày.

Chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đúng luật

Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

+) Trường hợp 2: Công ty thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ

Khi công ty bạn không có một trong những căn cứ để đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì hai bên có thể thỏa thuận để chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012.

Trên đây là bài viết về vấn đề làm sao để chấm dứt hợp đồng trước thời hạn đúng luật? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết sau:

Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn có được trợ cấp thôi việc?

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Bài viết cùng chủ đề:

luatannam