19006172

Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2023 của doanh nghiệp

Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2023 của doanh nghiệp

Công ty tôi vừa thành lập công đoàn cơ sở tại công ty. Nghe nói hằng tháng công ty phải đóng tiền kinh phí công đoàn. Nhưng không biết cụ thể năm 2023 là bao nhiêu tiền ạ? Đóng kinh phí công đoàn thì trích nộp hàng tháng hay có thể đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc một năm luôn không ạ? Trường hợp không đóng thì có bị xử phạt hành chính không ạ? Quý tổng đài có thể hỗ trợ giúp công ty chúng tôi được không ạ? Tôi xin cảm ơn.Mức đóng kinh phí công đoàn

Dịch vụ tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Căn cứ theo quy định tại Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Đối tượng đóng kinh phí công đoàn

Đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định tại Khoản 2 Điều 26 Luật công đoàn là cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp mà không phân biệt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó đã có hay chưa có tổ chức công đoàn cơ sở, bao gồm:

2. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

4. Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư.

Như vậy, Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế thành lập, hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư là một trong những đối tượng phải đóng kinh phí công đoàn, không phụ thuộc vào đã thành lập công đoàn cơ sở hay chưa.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty bạn vừa thành lập công đoàn cơ sở tại công ty, công ty bạn thuộc đối tượng đóng kinh phí công đoàn theo quy định.

Thứ hai, mức đóng kinh phí công đoàn năm 2023

Căn cứ theo quy định tại Điều 5 Nghị định 191/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 5. Mức đóng và căn cứ đóng kinh phí công đoàn

Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, mức đóng kinh phí công đoàn của công ty bạn sẽ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động. Quỹ tiền lương này là tổng mức tiền lương của những người lao động thuộc đối tượng phải đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Thứ ba, về phương thức đóng kinh phí công đoàn

Căn cứ Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định 191/2013/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 6. Phương thức đóng kinh phí công đoàn

2. Tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

3. Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn”.

Như vậy, doanh nghiệp bạn sẽ đóng kinh phí công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động. Trong trường hợp nếu là tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả tiền lương theo chu kỳ sản xuất, kinh doanh đóng kinh phí công đoàn theo tháng hoặc quý một lần cùng với thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động trên cơ sở đăng ký với tổ chức công đoàn.

Thứ tư, không đóng kinh phí công đoàn có bị xử phạt?

Căn cứ Điều 38 Nghị định 12/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 38. Vi phạm quy định về đóng kinh phí công đoàn

1. Phạt tiền với mức từ 12% đến dưới 15% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Chậm đóng kinh phí công đoàn;

b) Đóng kinh phí công đoàn không đúng mức quy định;

c) Đóng kinh phí công đoàn không đủ số người thuộc đối tượng phải đóng.

2. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

Chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, người sử dụng lao động phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chậm đóng, đóng chưa đủ hoặc chưa đóng và khoản tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.”.

Theo đó, trong trường hợp nếu công ty bạn không đóng kinh phí công đoàn cho toàn bộ người lao động thuộc đối tượng phải đóng thì sẽ bị phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng kinh phí công đoàn tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Tuy nhiên, mức phạt tiền tối đa đối với hành vi này cũng không quá 75.000.000 đồng.

Ngoài ra, chậm nhất 30 ngày, kể từ ngày có quyết định xử phạt, công ty bạn phải nộp cho tổ chức công đoàn số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng và số tiền lãi của số tiền kinh phí công đoàn chưa đóng theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt.

Trên đây là bài viết về vấn đề Mức đóng kinh phí công đoàn năm 2023 của doanh nghiệp.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Doanh nghiệp cần đóng kinh phí công đoàn ở đâu?

luatannam