19006172

Năm 2023 công ty không ký hợp đồng lao động bị xử phạt thế nào?

Năm 2023 công ty không ký hợp đồng lao động bị xử phạt thế nào?

Tôi hiện đã làm việc được 8 tháng, theo thông tin tôi được biết thì công ty sẽ phải ký HĐLĐ với tôi đúng không? Nhưng đến nay công ty vẫn chưa ký hợp đồng lao động với tôi thì có vi phạm quy định pháp luật và có bị xử phạt gì hay không? Trong hợp đồng lao động tôi có được quyền yêu cầu công ty phải thể hiện mức lương khi đi làm việc không? Xin cảm ơn rất nhiều.công ty không ký hợp đồng

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về việc ký hợp đồng lao động

Căn cứ theo quy định tại Điều 14 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 14. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng lao động sẽ phải được giao kết bằng văn bản, chỉ trừ trường hợp công việc tạm thời có thời hạn dưới 01 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn hiện đã làm việc được 8 tháng nhưng công ty vẫn chưa ký kết HĐLĐ với bạn là không đúng quy định.

Thứ hai, năm 2023 công ty không ký hợp đồng lao động bị xử phạt thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 8 Nghị định 28/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 9. Vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động

1. Phạt tiền đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi: giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên; giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người được ủy quyền giao kết hợp đồng cho nhóm người lao động từ đủ 18 tuổi trở lên làm công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng quy định tại khoản 2 Điều 18 của Bộ luật Lao động; giao kết không đúng loại hợp đồng lao động với người lao động; giao kết hợp đồng lao động không đầy đủ các nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

b) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

c) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

d) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

đ) Từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả

a) Buộc người sử dụng lao động giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với người lao động khi có hành vi giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên quy định tại khoản 1 Điều này;

Như vậy, theo quy định trên thì đối với trường hợp bạn đã đi làm được 8 tháng nhưng công ty vẫn chưa ký HĐLĐ với bạn thì NSDLĐ sẽ bị xử phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng nếu là cá nhân và từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu là tổ chức.

Ngoài ra, công ty sẽ phải giao kết hợp đồng lao động với bạn theo đúng quy định.

Thứ ba, về nội dung mức lương ghi trong HĐLĐ

Căn cứ theo Điểm đ Khoản 1 Điều 21 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

Điều 21. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;”

Như vậy, theo quy định trên thì trong hợp đồng lao động mà bạn ký với công ty sẽ bắt buộc phải có nội dung về mức lương làm việc do đó bạn có quyền yêu cầu công ty bổ sung nội dung này.

Nếu còn vấn đề gì thắc mắc, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Quy định mới về người giao kết HĐLĐ bên phía người sử dụng lao động

luatannam