19006172

Năm 2021 doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của NLĐ trong trường hợp nào?

Năm 2021 doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của NLĐ trong trường hợp nào?

Không biết theo quy định của năm 2021 thì những trường hợp nào người lao động làm việc sẽ bị khấu trừ tiền lương hàng tháng? Doanh nghiệp được phép khấu trừ tối đa bao nhiêu tiền lương mỗi tháng vậy? Xin cảm ơn rất nhiều.doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của NLĐ

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn về Năm 2021 doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của NLĐ trong trường hợp nào đã được đội ngũ luật sư của chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, Năm 2021 doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của NLĐ trong trường hợp nào?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 101 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 102. Khấu trừ tiền lương

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định trên thì doanh nghiệp sẽ chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 129 của Bộ luật lao động, cụ thể như sau:

+) Trường hợp người lao động gây thiệt hại không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại nơi người lao động làm việc thì người lao động phải bồi thường nhiều nhất là 03 tháng tiền lương và bị khấu trừ hằng tháng vào lương theo quy định tại khoản 3 Điều 102 của Bộ luật lao động;

+) Người lao động làm mất dụng cụ, thiết bị, tài sản của người sử dụng lao động hoặc tài sản khác do người sử dụng lao động giao hoặc tiêu hao vật tư quá định mức cho phép thì phải bồi thường thiệt hại một phần hoặc toàn bộ theo thời giá thị trường hoặc nội quy lao động;

Trường hợp có hợp đồng trách nhiệm thì phải bồi thường theo hợp đồng trách nhiệm; trường hợp do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, dịch bệnh nguy hiểm, thảm họa, sự kiện xảy ra khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép thì không phải bồi thường.

Lưu ý: Người lao động sẽ có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình nên người sử dụng lao động phải cung cấp thông tin này cho người lao động.

Thứ hai, được phép khấu trừ tối đa bao nhiêu tiền lương mỗi tháng?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 102 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 102. Khấu trừ tiền lương

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của NLĐ

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.”

Như vậy, theo quy định trên thì mỗi tháng người lao động sẽ bị khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương thực trả hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập cá nhân.

Trên đây là bài viết về vấn đề Năm 2021 doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của NLĐ trong trường hợp nào? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại các bài viết sau đây:

Có được khấu trừ tiền công nợ vào tiền lương của người lao động?

Công ty có được quyền khấu trừ tiền lương của NLĐ không có lý do?

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc Năm 2021 doanh nghiệp được khấu trừ tiền lương của NLĐ trong trường hợp nào; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp

luatannam