19006172

Những trường hợp nào được ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn?

Những trường hợp nào được ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn?

Theo Bộ luật Lao động 2019 thì hiện tại sẽ chỉ còn 2 loại hợp đồng lao động đúng không? Có những trường hợp đặc biệt nào sẽ được ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi với ạ, xin cảm ơn rất nhiều.ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn

Dịch vụ tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Những trường hợp nào được ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, quy định về loại hợp đồng lao động năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 20. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.”

Như vậy, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 thì hợp đồng lao động được chia thành 2 loại là hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn không quá 36 tháng.

Thứ hai, những trường hợp nào được ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn?

Căn cứ theo quy định tại Điều 20 Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 20. Loại hợp đồng lao động

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

c) Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước và trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 149, khoản 2 Điều 151 và khoản 4 Điều 177 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định trên thì nếu thuộc những trường hợp sau đây thì người sử dụng lao động và người lao động có thể ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn:

– Người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước;

ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn

– Sử dụng người lao động cao tuổi theo quy định tại khoản 1 Điều 149 Bộ luật lao động năm 2019;

– Sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 151 Bộ luật lao động năm 2019;

– Gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ cho người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn hợp đồng lao động.theo quy định tại khoản 4 Điều 177 của Bộ luật lao động năm 2019;

Trên đây là bài viết về Những trường hợp nào được ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn? Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm:

Quy định về ký HĐLĐ 3 tháng sau khi hết hạn hợp đồng 1 năm

Hợp đồng lao động có thời hạn được ký tối đa bao nhiêu lần?

Nếu còn vướng mắc về Những trường hợp nào được ký nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn; bạn vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam