19006172

Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động mới nhất

Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động mới nhất

Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động mới nhất. Xin chào tổng đài tư vấn, tôi mới thành lập Công ty TNHH 1 thành viên, tôi muốn tuyển người lao động vào làm việc nhưng chưa biết khi soạn hợp đồng lao động thì trong đó bao gồm những nội dung cơ bản nào mà pháp luật hiện nay bắt buộc phải có? Nội dung cơ bản của hợp đồng lao độngTư vấn Luật lao động

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Với trường hợp của bạn về Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động mới nhất, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 23 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

2. Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm.

3. Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết.

4. Nội dung của hợp đồng lao động đối với người lao động được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn của Nhà nước do Chính phủ quy định.”

Như vậy

Theo quy định trên thì bạn soạn thảo hợp đồng lao động cần phải có các nội dung cơ bản sau đây: 

– Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

– Chế độ nâng bậc, nâng lương;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

– Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

– Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Nội dung cơ bản của hợp đồng lao động

Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Lưu ý:

Ngoài những nội dung chính kể trên, tuỳ thuộc vào công việc mà nội dung của hợp đồng có thể thêm hoặc giảm một số nội dung như liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ thì NSDLĐ có quyền thỏa thuận bằng văn bản với NLĐ về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp NLĐ vi phạm.

Trên đây là bài viết về vấn đề nội dung cơ bản của hợp đồng lao động mới nhất. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm tại bài viết:

Nội dụng của HĐLĐ không đúng với nội dung của nội quy lao động

Sửa đổi, bổ sung nội dung HĐLĐ về chế độ nâng bậc, nâng lương

Nếu còn vấn đề vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam