19006172

Quy định trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ trong thời gian nghỉ thai sản

Quy định trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ trong thời gian nghỉ thai sản

Quy định trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ trong thời gian nghỉ thai sản. Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề tôi bắt đầu làm việc tại công ty từ năm 2015 đến năm 2019, tham gia đóng BHXH và BHTN đầy đủ. Tuy nhiên trong thời gian làm việc tôi có tổng là 12 tháng nghỉ thai sản nên không đóng BHTN. Khi tôi nghỉ việc thì có nghe mọi người nói tôi sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc cho thời gian thai sản, nhưng hỏi công ty thì nhân sự trả lời do tôi nghỉ sinh con, không tính công làm việc nên không hưởng trợ cấp thôi việc. Tôi nghỉ việc từ cuối tháng 8, giờ cuối tháng 10 mà công ty vẫn chưa chịu chi trả thì có đúng quy định không?Quy định trả trợ cấp thôi việcTư vấn Luật lao động

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin tư vấn về quy định trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ trong thời gian nghỉ thai sản cho bạn như sau:

Thứ nhất, về trợ cấp thôi việc khi nghỉ thai sản:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 148/2018/NĐ-CP như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động

5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 14 như sau:

“3. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm trước đó (nếu có). Trong đó:

a) Thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động bao gồm: thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; thời gian được người sử dụng lao động cử đi học; thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà được người sử dụng lao động trả lương theo quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; thời gian nghỉ hàng tuần theo Điều 110, nghỉ việc hưởng nguyên lương theo Điều 111, Điều 112, Điều 115 và Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động; thời gian nghỉ việc để hoạt động công đoàn theo quy định của pháp luật về công đoàn; thời gian nghỉ việc để thực hiện nghĩa vụ công dân theo quy định của pháp luật mà được người sử dụng lao động trả lương; thời gian phải ngừng việc, nghỉ việc không do lỗi của người lao động; thời gian bị tạm đình chỉ công việc theo Điều 129 của Bộ luật lao động.”

Như vậy , thời gian làm việc thực tế để tính mức hưởng trợ cấp thôi việc bao gồm cả thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn bắt đầu làm việc tại công ty từ năm 2015 đến năm 2019, tham gia đóng BHXH và BHTN đầy đủ. Tuy nhiên trong thời gian làm việc bạn có tổng là 12 tháng nghỉ thai sản, thời gian này bạn sẽ được công ty chi trả trợ cấp thôi việc theo quy định. Do đó, việc nhân sự trả lời do bạn nghỉ sinh con, không tính công làm việc nên không hưởng trợ cấp thôi việc là không đúng.

Thứ hai, thời hạn chi trả trợ cấp thôi việc:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 47 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.”

Quy định trả trợ cấp thôi việc

Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Như vậy, trong thời hạn 7 ngày làm việc hoặc trong trường hợp đặc biệt không được quá 30 ngày, công ty phải có trách nhiệm chi trả tiền trợ cấp thôi việc cho bạn theo quy định. Bạn nghỉ việc từ cuối tháng 8, giờ cuối tháng 10 mà công ty vẫn chưa chịu chi trả là không đúng, bạn có thể khiếu nại đến Giám đốc công ty để đảm bảo quyền lợi của mình.

Trên đây là bài viết về vấn đề quy định trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ trong thời gian nghỉ thai sản. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Cách tính tiền trợ cấp thôi việc năm 2019 như thế nào?

Phải làm thế nào khi công ty không trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ?

Nếu còn vướng mắc về quy định trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ trong thời gian nghỉ thai sản; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 19006172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam