19006172

Sửa đổi điều kiện DN được vay vốn trả lương ngừng việc do Covid-19

Sửa đổi điều kiện DN được vay vốn trả lương ngừng việc do Covid-19

Xin chào mọi người, cho tôi thắc mắc về vấn đề này với: Mới đây tôi có nghe thông tin trên thời sự về việc Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 15/2020/QĐ-TTg. Theo đó, sửa đổi, bổ sung điều kiện để doanh nghiệp được vay vốn trả lương ngừng việc cho NLĐ đúng không? Cụ thể thay đổi như thế nào và bắt đầu từ khi nào sẽ áp dụng? Xin cảm ơn rất nhiều.vay vốn trả lương ngừng việc

Luật sư tư vấn Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, sửa đổi điều kiện DN được vay vốn trả lương ngừng việc do Covid-19

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Quyết định 15/2020/QĐ-TTG như sau: 

“Điều 13. Điều kiện vay vốn

1. Có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2020.

2. Đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc.

3. Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.”

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg thì: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

“1. Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.”

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 13 như sau:

“2. Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019.”

Như vậy, theo quy định trên thì điều kiện DN được vay vốn trả lương ngừng việc do Covid-19 mới nhất sẽ là: 

+) Có người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc phải ngừng việc từ 01 tháng liên tục trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 4 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

+) Người sử dụng lao động có doanh thu quý I năm 2020 giảm 20% trở lên so với quý IV năm 2019 hoặc doanh thu của quý liền kề trước thời điểm xét hưởng giảm 20% trở lên so với cùng kỳ năm 2019

+) Không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019.

Thứ hai, về hiệu lực thi hành

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg thì:

“Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Các biểu Mẫu số 11- Đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động; Mẫu số 12- Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (của doanh nghiệp); Mẫu số 13- Danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc; Mẫu số 14 – Danh sách người lao động ngừng việc (cấp tỉnh) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 được bãi bỏ và thay thế bởi Mẫu số 11a- Đề nghị vay trả lương ngừng việc cho người lao động và Mẫu số 11b- Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định này.”

Như vậy, theo quy định trên thì Quyết định 32/2020/QĐ-TTg sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành 19/10/2020.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Thủ tục hỗ trợ NSDLĐ vay vốn để trả lương ngừng việc theo Quyết định 15/TTg

Thời hạn giải ngân tiền hỗ trợ cho công ty vay vốn do dịch bệnh Covid

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét