19006172

Thêm đối tượng được hỗ trợ khi nghỉ không lương do dịch Covid-19

Thêm đối tượng được hỗ trợ khi nghỉ không lương do dịch Covid-19

Thêm đối tượng được hỗ trợ khi nghỉ không lương do dịch Covid-19. Xin chào tổng đài tư vấn, tôi muốn hỏi về vấn đề là tôi nghe nói vừa có quy định về việc mở rộng thêm đối tượng người là việc trong các cơ sở giáo dục khi nghỉ không lương, tạm hoãn HĐLĐ do dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ của Nhà nước có đúng không? Vậy thì hồ sơ để xin nhận khoản tiền hỗ trợ này được quy định như thế nào? Xin cảm ơn rất nhiều.được hỗ trợ khi nghỉ không lương

Luật sư tư vấn Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, thêm đối tượng được hỗ trợ khi nghỉ không lương do dịch Covid-19

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 như sau:

“Làm việc tại các doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương (sau khi đã sử dụng các quỹ dự phòng tiền lương, nguồn lợi nhuận sau thuế và các nguồn tài chính hợp pháp khác của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục) do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19”.

Như vậy, theo quy định mới của Quyết định 32/2020/QĐ-TTg đã bổ sung thêm đối tượng được hỗ trợ khi nghỉ không lương đó là người lao động làm việc tại cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên ở các cấp mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là cơ sở giáo dục) phải nghỉ việc không lương hoặc tạm hoãn thực hiện HĐLĐ mà đơn vị không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương sẽ được nhận tiền hỗ trợ do dịch COVID-19.

Thứ hai, hồ sơ để NLĐ nghỉ không lương nhận hỗ trợ do dịch Covid-19

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg như sau:

2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, 3, 4 Điều 2 như sau:

“2. Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 1 Quyết định này; đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này.

3. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Danh sách theo đề nghị của doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận việc tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này và gửi doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

4. Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.”

Như vậy, theo quy định trên thì để đối tượng NLĐ làm việc tại các doanh nghiệp và người làm việc tại các cơ sở giáo dục được nhận tiền hỗ trợ do dịch COVI-19 thì đơn vị cần lập Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương đề nghị tổ chức công đoàn cơ sở (nếu có) và cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận Danh sách này và được giải quyết, nhận lại danh sách trong thời hạn 3 ngày làm việc. Sau đó, Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục gửi hồ sơ đề nghị đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở. để được thẩm đjnh trong vòng 3 ngày làm việc.

Trong 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt Danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.

Trên đây là bài viết về vấn đề thêm đối tượng được hỗ trợ khi nghỉ không lương do dịch Covid-19.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Thủ tục để NLĐ nghỉ không lương nhận tiền hỗ trợ dịch Covid tại TP.HCM

Hồ sơ, thủ tục để NLĐ nhận tiền hỗ trợ dịch Covid theo Quyết định 15/TTg

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

luatannam