19006172

Thủ tục DN cần làm để vay vốn trả lương cho NLĐ do dịch COVID-19

Thủ tục DN cần làm để vay vốn trả lương cho NLĐ do dịch COVID-19

Chào mọi người, tôi đang được biết đến thông tin về Quyết định 32/2020/QĐ-TTg đã bãi bỏ đi quy định tại Điều 14 của Quyết định 15/2020/QĐ-TTg về hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn đúng không? Vậy bây giờ NSDLĐ muốn vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ do dịch Covid-19 thì cần làm những gì, chuẩn bị những giấy tờ gì? Xin cảm ơn.vay vốn trả lương cho NLĐ

Dịch vụ tư vấn Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, bãi bỏ quy định về hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt NSDLĐ đủ điều kiện được vay vốn

Căn cứ theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg như sau: 

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

5. Bãi bỏ Điều 14.”

Như vậy, theo quy định trên thì Quyết định 32/2020/QĐ-TTg đã bãi bỏ Điều 14 Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg về hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn từ ngày 19/10/2020.

Thứ hai, thủ tục DN cần làm để vay vốn trả lương cho NLĐ do dịch COVID-19

Căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 1 Quyết định 32/2020/QĐ-TTg thì: 

“6. Sửa đổi, bổ sung Điều 15 như sau:

“Điều 15. Hồ sơ, trình tự, thủ tục vay, phê duyệt cho vay và tổ chức giải ngân

1. Hồ sơ vay

a) Hồ sơ đề nghị vay theo mẫu biểu kèm theo Quyết định này.

b) Người sử dụng lao động tự kê khai, chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực về số lao động ngừng việc, số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định này.

2. Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, người sử dụng lao động gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của người sử dụng lao động.

3. Khi nộp Hồ sơ đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ, người sử dụng lao động cung cấp bản gốc các giấy tờ sau để ngân hàng kiểm tra, đối chiếu:

a) Giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài).

b) Giấy ủy quyền (nếu có).

c) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa người sử dụng lao động với người lao động.

4. Trong 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ vay của người sử dụng lao động, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Trường hợp không cho vay thì thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do đến người sử dụng lao động.

5. Việc giải ngân của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện đến hết ngày 31 tháng 01 năm 2021.”

Như vậy, doanh nghiệp nếu đủ đều kiện sẽ phải chuẩn bị hồ sơ vay vốn bao gồm: 

+) Hồ sơ đề nghị vay theo mẫu biểu kèm theo Quyết định 15;

+) Bảng kê khai số lượng lao động ngừng việc và số liệu xác định doanh thu đáp ứng điều kiện vay theo quy định tại Quyết định 15;

+) Bản gốc các giấy tờ phù hợp với loại hình hoạt động: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã/hộ kinh doanh; Quyết định thành lập của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có); Giấy phép kinh doanh/Giấy phép hoạt động/Chứng chỉ hành nghề (đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện hoặc pháp luật có quy định); Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài);

+) Giấy ủy quyền (nếu có);

+) Văn bản thỏa thuận ngừng việc giữa doanh nghiệp với người lao động.

Chậm nhất ngày 05 hằng tháng, doanh nghiệp gửi hồ sơ vay đến Ngân hàng Chính sách xã hội nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân) của doanh nghiệp.

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

Lao động tự do làm việc theo ngành nghề nào sẽ được hỗ trợ dịch Covid?

DOANH NGHIỆP SẼ ĐƯỢC NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ NHƯ THẾ NÀO TRONG MÙA DỊCH

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

mặt nạ đất sét