19006172

Tiền làm thêm giờ vào ban đêm đối với người nhận lương theo sản phẩm

Tiền làm thêm giờ vào ban đêm đối với người nhận lương theo sản phẩm

Tôi là kế toán của một công ty sản  xuất quần áo xuất khẩu. Người lao động của công ty tôi đang nhận lương theo sản phẩm. Thời gian qua, do đơn hàng nhiều nên công ty của tôi phải tổ chức làm thêm giờ vào ban đêm. Mong anh, chị hướng dẫn tôi cách tính tiền làm thêm giờ vào ban đêm đối với người nhận lương theo sản phẩm. Tôi xin cảm ơn rất nhiều!người nhận lương theo sản phẩm

Dịch vụ tư vấn Luật Lao động trực tuyến qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn liên quan đến Tiền làm thêm giờ vào ban đêm đối với người nhận lương theo sản phẩm theo luật mới đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Căn cứ Điều 98 của Bộ luật lao động 2019 có quy định về tiền lương làm thêm giờ và tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm như sau:

“Điều 98. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.”

Tại Khoản 2 Điều 57 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có hướng dẫn chi tiết cách tính tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm cho người hưởng lương theo sản phẩm như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 150% hoặc 200% hoặc 300% + Đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường x Mức ít nhất 30% + 20% x Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương x Số sản phẩm làm thêm vào ban đêm

Trong đó, đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương được xác định như sau:

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường, được tính ít nhất bằng 100% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động không làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm); ít nhất bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường đối với trường hợp người lao động có làm thêm giờ vào ban ngày của ngày đó (trước khi làm thêm giờ vào ban đêm);

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ hằng tuần, được tính ít nhất bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường;

– Đơn giá tiền lương sản phẩm vào ban ngày của ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, được tính ít nhất 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Theo những quy định nêu trên, để tính được tiền làm thêm giờ vào ban đêm cho người lao động nhận lương theo sản phẩm, bạn cần làm theo các bước dưới đây:

Bước 1. Xác định đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường.

Bước 2. Lấy đơn giá của ngày làm việc bình thường nhân với 150% hoặc 200% hoặc 300% tương ứng với việc làm thêm giờ vào ban đêm của ngày bình thường hoặc của ngày nghỉ hàng tuần hoặc của ngày nghỉ có hưởng lương, ngày nghỉ lễ, tết.

Bước 3. Lấy đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân với 30%.

Bước 4. Thực hiện 1 trong các trường hợp dưới đây phù hợp với ngày làm thêm giờ vào ban đêm tương ứng mà chúng ta đang tính.

– Lấy đơn giá ngày làm việc bình thường nhân với 20% đối với trường hợp hôm đó không làm thêm vào ban ngày.

– Lấy đơn giá sản phẩm của ngày làm việc bình thường nhân với 30% nếu hôm đó có làm thêm vào ban ngày.

– Lấy đơn giá sản phẩm ngày làm việc bình thường nhân với 40% nếu hôm đó là ngày nghỉ hàng tuần.

-Lấy đơn giá sản phẩm ngày làm việc bình thường nhân với 60% nếu hôm đó là ngày nghỉ lễ, tế, nghỉ có hưởng lương;

Bước 5. cộng kết quả của các bước 2, bước 3, bước 4 lại rồi nhân với số sản phẩm mà người lao động đã hoàn thành.

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc về tính tiền lương cho người lao động; vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam