19006172

Trình tự tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021

Trình tự tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi về vấn đề theo tôi được biết thì công ty sẽ phải tổ chức đối thoại định kỳ ít nhất 01 năm một lần vậy thì trình tự thủ tục tổ chức đối thoại như thế nào? Mong hướng dẫn lại giúp tôi về vấn đề này.Trình tự tổ chức đối thoại định kỳ

Luật sư tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi Trình tự tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021 của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, về việc tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

Căn cứ theo quy định tại Điều 63 Bộ Luật lao động năm 2019 quy định như sau:

“Điều 63. Tổ chức đối thoại tại nơi làm việc

1. Đối thoại tại nơi làm việc là việc chia sẻ thông tin, tham khảo, thảo luận, trao đổi ý kiến giữa người sử dụng lao động với người lao động hoặc tổ chức đại diện người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích và mối quan tâm của các bên tại nơi làm việc nhằm tăng cường sự hiểu biết, hợp tác, cùng nỗ lực hướng tới giải pháp các bên cùng có lợi.

2. Người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc trong trường hợp sau đây:

a) Định kỳ ít nhất 01 năm một lần;

b) Khi có yêu cầu của một hoặc các bên;

c) Khi có vụ việc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 36, các điều 42, 44, 93, 104, 118 và khoản 1 Điều 128 của Bộ luật này.”

Như vậy, theo quy định của Bộ luật lao động năm 2019 mới nhất thì người sử dụng lao động phải tổ chức đối thoại tại nơi làm việc định kỳ ít nhất 01 năm một lần.

Thứ hai, trình tự tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 39. Tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc

1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của người lao động tổ chức đối thoại định kỳ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 63 của Bộ luật Lao động và quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2. Thành phần tham gia đối thoại định kỳ là đại diện hai bên theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định này. Thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức đối thoại định kỳ do hai bên sắp xếp phù hợp với điều kiện thực tế và theo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

3. Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ, các bên có trách nhiệm gửi nội dung đối thoại cho bên tham gia đối thoại.

4. Đối thoại định kỳ chỉ được tiến hành khi bên người sử dụng lao động có sự tham gia của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền và bên người lao động có sự tham gia của trên 70% tổng số thành viên đại diện quy định tại khoản 3 Điều 38 Nghị định này.

Diễn biến đối thoại phải được ghi thành biên bản và có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của người sử dụng lao động hoặc người được ủy quyền và chữ ký của người đại diện từng tổ chức đại diện người lao động (nếu có) và của người đại diện cho nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có).

Trình tự tổ chức đối thoại định kỳ

5. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, người sử dụng lao động có trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên.”

Như vậy, NSDLĐ sẽ phối hợp với tổ chức đại diện NLĐ tại cơ sở, nhóm đại diện đối thoại của NLĐ tổ chức đối thoại định kỳ. Thành phần tham gia đối thoại định kỳ là đại diện hai bên NSDLĐ – NLĐ và theo thời gian, địa điểm, cách thức tổ chức đối thoại định kỳ do hai bên sắp xếp.

Chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày bắt đầu tổ chức đối thoại định kỳ, các bên có trách nhiệm gửi nội dung đối thoại cho bên tham gia đối thoại và chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ khi kết thúc đối thoại, NSDLĐ có trách nhiệm công bố công khai tại nơi làm việc những nội dung chính của đối thoại; tổ chức đại diện người lao động (nếu có), nhóm đại diện đối thoại của người lao động (nếu có) phổ biến những nội dung chính của đối thoại đến người lao động là thành viên.

Trên đây là bài viết về vấn đề Trình tự tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết:

Đối thoại tại nơi làm việc có bắt buộc hay không?

Công ty không thực hiện đối thoại khi đại diện tập thể lao động yêu cầu

Mọi vấn đề, thủ tục còn vướng mắc về Trình tự tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc năm 2021; xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn; giải đáp trực tiếp.

Tổng đài tư vấn luật
Tổng đài tư vấn luật 19006712

Trả lời

luatannam