19006172

Trước khi ký HĐLĐ chính thức có bắt buộc phải thử việc NLĐ?

Trước khi ký HĐLĐ chính thức có bắt buộc phải thử việc NLĐ?

Xin chào tổng đài tư vấn, cho em hỏi về vấn đề như sau: Trường hợp công ty em sau giai đoạn dịch bệnh Covid đã hoạt động trở lại và có nhu cầu sử dụng lao động. Cho em hỏi trường hợp này có bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc trước khi ký kết HĐLĐ chính thức không? Nếu được ký hợp đồng lao động luôn thì công ty có thể lựa chọn ký HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ không? Có thể giao kết bằng lời nói, không xác lập bằng văn bản được không vậy? Xin cảm ơn tổng đài.HĐLĐ chính thức có bắt buộc phải thử việc

Hỗ trợ tư vấn Luật Lao động trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, trước khi ký HĐLĐ chính thức có bắt buộc phải thử việc NLĐ?

Căn cứ vào Điều 26 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau:

“Điều 26. Thử việc

1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này.

2. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.”

Như vậy, công ty bạn và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử. Và nếu có thỏa thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Do đó, theo quy định thì không bắt buộc phải ký hợp đồng thử việc trước khi ký HĐLĐ chính thức. Việc ký hợp đồng thử việc phụ thuộc vào thỏa thuận của 2 bên.

Thứ hai, có thể ký HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ?

Căn cú theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Như vậy, theo quy định trên thì khi giao kết HĐLĐ với người lao động thì công ty bạn có thể lựa chọn 1 trong 3 loại HĐLĐ nêu trên. Trường hợp này công ty bạn có thể ký HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ mới vào làm việc.

Thứ ba, có thể giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn bằng lời nói?

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”

Như vậy, theo quy định trên thì hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản, trừ trường hợp đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.

Do đó, khi bạn giao kết HĐLĐ không xác định thời hạn với NLĐ thì bạn sẽ phải giao kết HĐLĐ bằng hình thức văn bản.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật Lao động trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn trực tiếp.

->Hợp đồng lao động chính thức có hiệu lực khi nào?

luatannam