19006172

Xây dựng thang bảng lương khi không có công đoàn cơ sở

Xây dựng thang bảng lương khi không có công đoàn cơ sở

Xây dựng thang bảng lương khi không có công đoàn cơ sở. Công ty tôi đang xây dựng thang, bảng lương. Công ty có cần phải có ý kiến của công đoàn không? Trường hợp công ty không có công đoàn cơ sở thì xử lý như thế nào? Và trong trường hợp này thì công ty có được quyền lựa chọn và quyết định hình thức trả lương cho NLĐ hay không? Xin cảm ơn tổng đài tư vấn rất nhiều.thang bảng lương khi không có công đoàn cơ sở

Luật sư tư vấn Luật lao động qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể cho bạn như sau:

Thứ nhất, xây dựng thang bảng lương có cần xin ý kiến công đoàn? 

Căn cứ theo quy định tại Điều 93 Bộ Luật lao động năm 2012 như sau:

“Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động

2. Khi xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động người sử dụng lao động phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở và công bố công khai tại nơi làm việc của người lao động trước khi thực hiện, đồng thời gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động.”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty bạn đang xây dựng thang, bảng lương nên sẽ phải tham khảo ý kiến tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

Thứ hai, xây dựng thang bảng lương khi không có công đoàn cơ sở

căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 188 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

“Điều 188. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động

1. Công đoàn cơ sở thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; tham gia, thương lượng, ký kết và giám sát việc thực hiện thỏa ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương, định mức lao động, quy chế trả lương, quy chế thưởng, nội quy lao động, quy chế dân chủ ở doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức; tham gia, hỗ trợ giải quyết tranh chấp lao động; đối thoại, hợp tác với người sử dụng lao động xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

3. Ở những nơi chưa thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện trách nhiệm như quy định tại khoản 1 Điều này.”

Theo đó, trường hợp công ty bạn không có công đoàn cơ sở thì sẽ phải tham khảo ý kiến của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Thứ ba, quyền quyết định hình thức trả lương cho NLĐ

căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 94 Bộ luật lao động năm 2012 thì:

“Điều 94. Hình thức trả lương

1. Người sử dụng lao động có quyền lựa chọn hình thức trả lương theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán. Hình thức trả lương đã chọn phải được duy trì trong một thời gian nhất định; trường hợp thay đổi hình thức trả lương, thì người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 10 ngày.

2. Lương được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Trường hợp trả qua tài khoản ngân hàng, thì người sử dụng lao động phải thỏa thuận với người lao động về các loại phí liên quan đến việc mở, duy trì tài khoản.”

Như vậy, theo quy định trên thì công ty bạn sẽ có quyền được quyết định hình thức trả lương cho người lao động theo thời gian, sản phẩm hoặc khoán.

Trên đây là bài viết về vấn đề Xây dựng thang bảng lương khi không có công đoàn cơ sở.

Trong quá trình giải quyết nếu còn vấn đề gì thắc mắc vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn Luật lao động trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

->Cách xây dựng và thủ tục đăng ký thang bảng lương của doanh nghiệp

luatannam