19006172

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh

Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh? Ba tôi năm nay 69 tuổi. Ba tôi có tham gia BHYT tự nguyện và nơi đăng kí khám bệnh ban đầu là bệnh viện Trưng Vương thuộc tuyến tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh. Nay ba tôi muốn dùng thẻ BHYT đó để khám ngoại trú hay điều trị nội trú ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh được không? Có cần giấy chuyển tuyến gì không? và mức trợ cấp là khoảng bao nhiêu?khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnhTư vấn bảo hiểm y tế:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn.. Đối với trường hợp của bạn: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Bố bạn tham gia BHYT tự nguyện và nơi đăng kí khám bệnh ban đầu là bệnh viện Trưng Vương thuộc tuyến tỉnh và muốn đi khám tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thuộc tuyến tỉnh thì hưởng BHYT theo các trường hợp sau: 

Trường hợp KCB đúng tuyến: Theo quy định của pháp luật, khi đi điều trị đúng tuyến, tức là điều trị tại nơi đăng kí khám chữa bệnh ban đầu, hoặc khám chữa, bệnh tại tuyến trên mà có giấy chuyển tuyến của bác sĩ điều trị thì người tham gia BHYT được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014.

“1. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của Luật này thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.”

Tức là bố bạn phải có giấy chuyển tuyến của bác sĩ điều trị thì sẽ đi KCB đúng tuyến.Bên cạnh đó theo quy định của pháp luật người tham gia BHYT tự nguyện khi đi khám chữa bệnh đúng tuyến sẽ được chi trả 80%. Đi điều trị nội trú hay ngoại trú bạn đều được miễn là đúng tuyến khám chữa bệnh ban đầu thì bạn được chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh.

khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh

   Dịch vụ tư vấn bảo hiểm y tế trực tuyến 24/7: 1900 6172

Trường hợp KCB trái tuyến: Căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 22 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì:

3. Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 1 Điều này theo tỷ lệ như sau, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này:

b) Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú từ ngày Luật này có hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2020; 100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 trong phạm vi cả nước;”

Nếu bố bạn tự đi khám chữa bệnh tại bệnh viện Phạm Ngọc Thạch thì là trường hợp đi KCB trái tuyến và mức quyền lợi được hưởng là 60% của mức quyền lợi cao nhất chi phí KCB (được hưởng 60% của 80% tức 48% chi phí) khi điều trị nội trú; còn nếu điều trị ngoại trú bố bạn sẽ phải tự chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh.

Lưu ý: Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, bạn có thể điều trị nội trú trái tuyến tỉnh mà vẫn được hưởng tối đa 80% chi phí. 

Trên đây là bài viết tư vấn về vấn đề: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại tuyến tỉnh. Ngoài ra, để hiểu thêm về bảo hiểm y tế, bạn có thể tham khảo các bài viết sau: 

Những chi phí khám chữa bệnh được bảo hiểm y tế chi trả

Quy định về chi phí vận chuyển từ tuyến tỉnh lên tuyến trung ương

Nếu trong quá trình giải quyết còn thắc mắc về vấn đề: Mức hưởng BHYT khi khám chữa bệnh tại cơ sở y tế tuyến tỉnh; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

Trả lời

luatannam