19006172

Chế độ khi thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ như thế nào?

Nội dung câu hỏi:

Thưa Tổng đài Tư vấn! Tôi là cháu nội đang thờ cúng: Ông nội là Liệt sĩ chống Pháp, Bà nội là Bà mẹ Việt Nam anh hùng và Chú ruột là Liệt sĩ chống Mỹ (Chú là Độc thân). Xin hỏi tôi được hưởng Chế độ khi thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng và liệt sĩ như thế nào?Bà mẹ Việt NamTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Quy định pháp luật về chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt nam Anh Hùng

Căn cứ pháp luật: Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định về chế độ cho thân nhân của Bà mẹ Việt nam Anh Hùng như sau:

“Điều 19. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của Bà mẹ Việt Nam anh hùng

1. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhưng chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

2. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng hiện hưởng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

3. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi Bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hằng tháng, phụ cấp hằng tháng chết.

4. Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình.”

Theo quy định nêu trên, khi Bà mẹ Việt nam Anh hùng qua đời thì thân nhân sẽ nhận được tiền trợ cấp một lần và tiền mai táng phí chứ không có chế độ thờ cúng Bà mẹ Việt nam Anh Hùng.

Quy định pháp luật về chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Theo khoản 4 Điều 15 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định:

4. Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh này thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Theo quy định nêu trên, tiền thờ cúng liệt sĩ chỉ được hưởng khi không có bất kì thân nhân nào của liệt sĩ đang hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng. Trường hợp liệt sĩ có thể có một hoặc nhiều thân nhân nhưng chỉ có một trong số thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng thì không có chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Đồng thời, khoản 6 Điều 28 Nghị định 131/2021/NĐ-CP có quy định thêm về việc ủy quyền nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ như sau:

“Điều 28. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

6. Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ hoặc cơ quan, đơn vị được giao thờ cúng liệt sĩ xác định như sau:

a) Trường hợp liệt sĩ còn thân nhân thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được các thân nhân liệt sĩ ủy quyền bằng văn bản đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ và nhận trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh.

b) Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn con, nếu liệt sĩ có nhiều con thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người con còn lại ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thì không phải làm văn bản ủy quyền.

Trường hợp con liệt sĩ giao người khác thực hiện thờ cúng liệt sĩ thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền.

c) Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hoặc chỉ còn một thân nhân duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền. Trường hợp những người này không còn thì được những người thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền.

d) Trường hợp không xác định được người ủy quyền thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo Mẫu số 55 Phụ lục I Nghị định này đối với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng. Nếu không xác định được xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng thì giao cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh để thực hiện nghi thức dâng hương liệt sĩ theo phong tục địa phương.”

Có thể thấy rằng, việc ưu tiên đối tượng nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây, trừ trường hợp người hoặc những người có quyền thờ cúng liệt sĩ ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác, :

1. Ưu tiên chế độ thờ cúng liệt sĩ cho thân nhân của liệt sĩ.

2. Ưu tiên cho những người thuộc hàng thừa kế thứ hai của liệt sĩ.

3. Ưu tiên cho những người thuộc hàng thừa kế thứ ba của liệt sĩ.

4. Ưu tiên cho cơ quan nhà nước.  

Như vậy, trường hợp của bạn có ông nội là Liệt sĩ chống Pháp và Chú ruột là Liệt sĩ chống Mỹ. Nếu liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng và bạn được gia đình, họ tộc liệt sĩ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ thì bạn được hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Tiền trợ cấp khi hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ là bao nhiêu.

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2021 quy định như sau:

“Điều 13. Các chế độ ưu đãi khác

2. Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm.”.

Theo quy định nêu trên, tiền thờ cúng 1 liệt sĩ là 1.400.000 đồng 1 năm. Mức trợ cấp này vẫn được áp dụng từ năm 2021 tới thời điểm hiện tại.

Do bạn đang được ủy quyền thờ cúng 2 liệt sĩ là ông nội và chú ruột nên bạn sẽ nhận được 2 suất thờ cúng liệt sĩ mỗi năm. Mỗi suất tiền chế độ thờ cúng liệt sĩ là 1.400.000 đồng.

Bà mẹ Việt Nam

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam