19006172

Sang tên đất thì có dùng giấy tờ mua bán viết tay được không?

Sang tên đất thì có dùng giấy tờ mua bán viết tay được không?

Sang tên đất thì có dùng giấy tờ mua bán viết tay được không? Gia đình tôi đang mua một mảnh đất của gia đình hàng xóm. Hai bên đã làm giấy tờ viết tay bán cho nhau. Vậy cho tôi hỏi tôi có cầm giấy tờ viết tay để đi sang tên cho tôi được không? Trường hợp gia đình tôi muốn sang tên thì phải làm gì? Hồ sơ để sang tên được quy định thế nào? Muốn nộp hồ sơ thì nộp ở đâu? Khi nhận chuyển nhượng đất thì phải nộp những khoản tiền nào?Có dùng giấy tờ mua bán viết tay

Dịch vụ tư vấn trực tuyến về pháp luật đất đai 24/7: 19006172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn.. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về việc sử dụng giấy tờ mua bán khi sang tên

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

” Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;”

Như vậy, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải có công chứng tại phòng/văn phòng công chứng hoặc được chứng thực tại Ủy ban nhân dân trừ các trường hợp được quy định ở trên. Do đó, về nguyên tắc hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ viết tay không được công chứng, chứng thực sẽ không có hiệu lực pháp luật và không có giá trị ràng buộc giữa các bên.  Vì vậy, trong trường hợp này, để cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thì bạn và chủ sử dụng đất phải giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời công chứng hoặc chứng thực phù hợp theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, quy định về thủ tục sang tên quyền sử dụng đất khi nhận chuyển nhượng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 7 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT sửa đổi  Khoản 2 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT quy định như sau:

“Điều 7. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 quy định về hồ sơ địa chính

2. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 như sau:

“2. Hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp mà không thuộc trường hợp “dồn điền đổi thửa”; chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng gồm có:

a) Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK;

b) Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định.

Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế;

c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;”

Như vậy, để làm thủ tục sang tên từ gia đình hàng xóm sang gia đình bạn thì bạn phải chuẩn bị hồ sơ bao gồm:  Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất theo Mẫu số 09/ĐK; Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp. 

Thứ ba: Về thuế thu nhập cá nhân.

Căn cứ Điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung bởi Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định:

Điều2. Đối tượng nộp thuế

1. Đối tượng nộp thuế thu nhập cá nhân là cá nhân cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phát sinh trong lãnh thổ Việt Nam.

Khoản 5 Điều 3 Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 sửa đổi bổ sung bởi Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 quy định:

Điều 3. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân gồm các loại thu nhập sau đây, trừ thu nhập được miễn thuế quy định tại Điều 4 của Luật này:

5. Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: 

a) Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; 

Như vậy, đối chiếu với quy định trên, khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân (trừ trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân). 

Thứ tư: về lệ phí trước bạ

Căn cứ Điều 3 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định: 

Điều 3. Người nộp lệ phí trước bạ

Tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ quy định tại Điều 2 Nghị định này phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 140/2016/NĐ-CP: quyền sử dụng đất là đối tượng chịu lệ phí trước bạ

Như vậy, theo quy định trên, quyền sử dụng đất là tài sản phải đăng ký quyền sử hữu nên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bạn sẽ phải nộp lệ phí trước bạ.

Thứ năm: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất

Theo quy định tại  Điểm e khoản 2 Điều 5 Thông tư 250/2016/TT-BTC: Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất là khoản thu mà tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất gồm: cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; chứng nhận đăng ký biến động về đất đai; trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu hồ sơ địa chính.

Trong quá trình giải quyết nếu có gì vướng mắc về vấn đề: Sang tên đất thì có dùng giấy tờ mua bán viết tay được không?, bạn vui lòng liên hệ tới Luật sư tư vấn về pháp luật đất đai 24/7: 1900 6172 để được tổng đài tư vấn

-->Chuyển quyền sử dụng đất và tách thửa cùng lúc được không?

 

 

 

 

 

 

luatannam