19006172

Hưởng chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh

Hưởng chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh

Xin chào anh chị tư vấn, tôi muốn về chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh. Tôi là thương binh. Hiện nay tôi bị bệnh và đủ điều kiện hưởng chế độ của bệnh binh. Vậy tôi có được hưởng chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh không? Mong anh chị tư vấn giúp tôi, tôi xin chân thành cảm ơn!Chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binhTư vấn bảo hiểm xã hội:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Với câu hỏi về chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau: 

Thứ nhất, về điều kiện hưởng chế độ bệnh binh:

Căn cứ theo Khoản 15, Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung 2012:

“15. Điều 23 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 23

1. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên khi xuất ngũ về gia đình được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

b) Hoạt động liên tục ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ mười lăm tháng trở lên;

c) Hoạt động ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chưa đủ mười lăm tháng nhưng đã có đủ mười năm trở lên công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân;

d) Đã công tác trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân đủ mười lăm năm nhưng không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí;

đ) Làm nghĩa vụ quốc tế;

e) Thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh;

g) Khi đang làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao.”

Bên cạnh đó, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 1 Pháp lệnh này cũng quy định:

“2. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh làm suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% đã được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1994.

3. Bệnh binh là quân nhân, công an nhân dân mắc bệnh khi thực hiện nhiệm vụ thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b và đ khoản 1 Điều này đã xuất ngũ về gia đình, nay bị rối loạn tâm thần có liên quan đến bệnh cũ làm suy giảm khả năng lao động từ 61 % trở lên.”

Như vậy, nếu bạn thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì sẽ được hưởng chế độ ưu đãi cho bệnh binh. Do đó nếu bạn đủ điều kiện thì bạn được hưởng chế độ cho bệnh binh.

Thứ hai, trường hợp hưởng chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh:

Theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung 2012:

“3. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“Điều 7

Chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân nhân được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

1. Người có công với cách mạng thuộc hai đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 2 trở lên được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng; các chế độ khác được hưởng mức ưu đãi của một đối tượng; trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 10; khoản 5 Điều 26 và khoản 5 Điều 33 của Pháp lệnh này;”

Theo đó, Khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh này quy định như sau:

“1. Người có công với cách mạng:

g) Thương binh, người hưng chính sách như thương binh;

h) Bệnh binh;”

Như vậy:

Người thuộc hai đối tượng người có công với cách mạng trở lên (vừa là thương binh; vừa là bệnh binh); thì được hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với từng đối tượng; các chế độ khác hưởng cho một đối tượng. Nguyên tắc này không áp dụng với các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 10, Khoản 5 Điều 26 và Khoản 5 Điều 33 của Pháp lệnh này.

Chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh

Tư vấn bảo hiểm xã hội trực tuyến 24/7: 1900 6172

Kết luận:

Trong trường hợp của bạn: bạn đang hưởng chế độ ưu đãi của thương binh. Nay bạn đủ điều kiện hưởng chế độ ưu đãi của bệnh binh. Do đó bạn sẽ được hưởng trợ cấp, phụ cấp cho cả đối tượng thương binh và bệnh binh. Về các chế độ khác bạn có thể lựa chọn hưởng theo chế độ bệnh binh hoặc thương binh.

Trên đây là giải đáp về vấn đề: Hưởng chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm về vấn đề này tại các bài viết:

Truy lĩnh trợ cấp thương binh đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2013

Trợ cấp người phục vụ cho thương binh suy giảm 81% trở lên

Mọi ý kiến thắc mắc về chế độ của thương binh đồng thời là bệnh binh; bạn xin vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam