19006172

Hưởng trợ cấp người cao tuổi khi đang nhận trợ cấp tuất hàng tháng

Hưởng trợ cấp người cao tuổi khi đang nhận trợ cấp tuất hàng tháng

Cha tôi là cán bộ kháng chiến chống Pháp, sau đó về hưu và mất năm 2009. Mẹ tôi đang hưởng tuất hàng tháng. Nay Mẹ tôi đã 81 tuổi. Vậy cho tôi hỏi mẹ tôi có được hưởng tiền trợ cấp xã hội hàng tháng không? Vì cán bộ thương binh xã hội nói là đang hưởng tuất hàng tháng nên không được hưởng trợ cấp người cao tuổi. Xin cảm ơn.Hưởng trợ cấp người cao tuổiTư vấn chế độ chính sách:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Đối với trường hợp về hưởng trợ cấp người cao tuổi khi đang nhận trợ cấp tuất hàng tháng; chúng tôi xin tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP có quy định:

“Điều 5. Đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng

5. Người cao tuổi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng;

b) Người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng;

c) Người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, không có điều kiện sống ở cộng đồng, đủ điều kiện tiếp nhận vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng.”

Như vậy

Theo quy định trên người cao tuổi thuộc hộ nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng hoặc có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng nhưng người này đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng; hoặc người từ đủ 80 tuổi trở lên không thuộc diện quy định tại Điểm a Khoản này mà không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bố là cán bộ kháng chiến chống Pháp, sau đó về hưu và mất năm 2009. Mẹ bạn đang hưởng tuất hàng tháng của bố bạn – người hưởng lương hưu. Nay mẹ bạn 81 tuổi, vì mẹ bạn đang được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng nên mẹ bạn sẽ không được hưởng trợ cấp cho người cao tuổi.

Hưởng trợ cấp người cao tuổi

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Kết luận:

Mẹ bạn sẽ không được hưởng trợ cấp người cao tuổi vì mẹ bạn đang được nhận trợ cấp tuất hàng tháng của bố bạn về hưu mất.

Trên đây là bài viết về vấn đề hưởng trợ cấp người cao tuổi khi đang nhận trợ cấp tuất hàng tháng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Hưởng đồng thời mai táng phí của người cao tuổi và người có công

Chế độ tử tuất của người cao tuổi đang nhận tiền trợ cấp hằng tháng

Nếu trong quá trình giải quyết có vấn đề gì vướng mắc. Bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp giải đáp.

luatannam