19006172

Hy sinh trong chiến tranh biên giới có được công nhận là liệt sĩ?

Hy sinh trong chiến tranh biên giới có được công nhận là liệt sĩ?

Chồng tôi là liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1984 đến nay tôi vẫn chưa được hưởng chế độ. Vậy tôi muốn được hưởng chế độ thì tôi cần làm hồ sơ gì? Mong tổng đài tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Hy sinh trong chiến tranhTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Tổng đài tư vấn. Trường hợp của bạn về hy sinh trong chiến tranh biên giới có được công nhận là liệt sĩ; chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, công nhận liệt sĩ khi hy sinh trong chiến tranh biên giới:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 11 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 như sau:

“Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

6. Khoản 1 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân được Nhà nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;”

Như vậy theo quy định trên thì liệt sĩ phải là là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân được Nhà nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” khi chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu.

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Chồng bạn là người đã hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1984. Tuy nhiên bạn không cung cấp cụ thể thông tin chồng bạn đã được Nhà nước truy tặng Bằng Tổ quốc ghi công hay chưa nên nếu chồng bạn đã được cấp Bằng Tổ quốc ghi công thì chồng bạn mới được công nhận là liệt sĩ và bạn mới được hưởng chế độ ưu đãi của thân nhân liệt sĩ.

Thứ hai, về hồ sơ xác nhận liệt sĩ:

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH thì:

“Điều 3. Hồ sơ xác nhận liệt sĩ

1. Giấy báo tử (Mẫu LS1).

2. Giấy tờ làm căn cứ cấp giấy báo tử.

Điều 4. Căn cứ cấp giấy báo tử

1. Trường hợp hy sinh quy định tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 17 của Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 (sau đây viết tắt là Nghị định) phải có giấy xác nhận trường hợp hy sinh của cơ quan, đơn vị sau:

a) Người hy sinh là quân nhân, công nhân viên quốc phòng do Thủ trưởng cấp tiểu đoàn hoặc cấp tương đương xác nhận;

b) Người hy sinh là công an nhân dân do Trưởng công an cấp huyện hoặc cấp tương đương xác nhận;

c) Người hy sinh thuộc các cơ quan trung ương do Thủ trưởng cấp vụ hoặc cấp tương đương xác nhận;

d) Người hy sinh không thuộc quy định tại Điểm a, b, c Khoản này do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.”

Như vậy để xác nhận chồng bạn là liệt sĩ thì bạn cần chuẩn bị những giấy tờ theo quy định trên.

Thứ ba, hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ khi đã được xác nhận là liệt sĩ;

Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH thì:

“Điều 6. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ

1. Giấy báo tử.

2. Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

3. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư này.

4. Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (Mẫu LS5).”

Như vậy theo quy định trên thì chị bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

+) Giấy báo tử.

+) Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”.

+) Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) 

+) Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (Mẫu LS5).

Hy sinh trong chiến tranh

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Kết luận:

Trường hợp chồng bạn hy sinh trong chiến tranh biên giới năm 1984 nếu được Nhà nước truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” thì chồng bạn sẽ được công nhận là liệt sĩ và bạn sẽ được hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ theo quy định.

Trên đây là bài viết về vấn đề hy sinh trong chiến tranh biên giới có được công nhận là liệt sĩ? Ngoài ra, bác có thể tham khảo thêm bài viết:

Đối tượng được hưởng trợ cấp thân nhân liệt sĩ gồm những ai?

Chế độ hưởng trợ cấp tuất cho thân nhân người có công chết?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam