19006172

Lương bệnh binh 61% là bao nhiêu

Nội dung câu hỏi:

Chào bộ phận tư vấn chế độ chính sách! Tôi muốn hỏi là lương bệnh binh 61% là bao nhiêu theo quy định mới nhất?Lương bệnh binh 61% là bao nhiêu

Dịch vụ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Có mấy loại bệnh binh?

Căn cứ Điều 26 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định về điều kiện và tiêu chuẩn của bệnh binh như sau

“Điều 26. Điều kiện, tiêu chuẩn bệnh binh

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong Quân đội nhân dân và sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên khi làm nhiệm vụ cấp bách, nguy hiểm mà không đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận bệnh binh” khi thôi phục vụ trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân.”

Như vậy, quy định của Pháp lệnh hiện hành và các văn bản hướng dẫn không có quy định cụ thể về phân hạng bệnh binh. Tuy nhiên, dựa trên các mức trợ cấp hàng tháng của thương binh tại Nghị định 55/2023/NĐ-CP thì có thể chia thương binh thành các loại như sau:

Loại 1: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 50%

Loại 2: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% – 60%

Loại 3: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% – 70%

Loại 4: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% – 80%

Loại 5: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% – 90%

Loại 6: Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% – 100%

Như vậy, bệnh binh 61% là bệnh binh thuộc loại 3 nêu trên.

Các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh 61%

Căn cứ điều 27 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 thì các chế độ ưu đãi đối với bệnh binh suy giảm 61% khả năng lao động như sau:

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh như sau:

– Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể;

– Trợ cấp người phục vụ đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

– Phụ cấp hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81 % trở lên;

– Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh đặc biệt nặng. Bệnh binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.

2. Bảo hiểm y tế.

3. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần; trường hợp có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hằng năm.

4. Chế độ ưu đãi quy định tại các điểm c, e, g, h, i và k khoản 2 Điều 5 của Pháp lệnh về ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, cụ thể: 

– Cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình, phương tiện, thiết bị phục hồi chức năng cần thiết theo chỉ định của cơ sở chỉnh hình, phục hồi chức năng thuộc ngành lao động – thương binh và xã hội hoặc của bệnh viện tuyến tỉnh trở lên;

– Hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao, hoàn cảnh của từng người hoặc khi có khó khăn về nhà ở;

– Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước;

– Ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển; ưu tiên giao khoán bảo vệ và phát triển rừng;

– Vay vốn ưu đãi để sản xuất, kinh doanh;

– Miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Mức trợ cấp hàng tháng cho bệnh binh tổn thương cơ thể 61% là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 1 Điều 4 Nghị định 75/2021/NĐCP năm 2021 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 55/2023/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐCP năm 2023 thì mức trợ cấp của bệnh binh như sau:

7.1

Bệnh binh:

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% – 50%

2.145.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 51% – 60%

2.673.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% – 70%

3.406.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 71% – 80%

3.927.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% – 90%

4.700.000

Có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 91% – 100%

5.235.000

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

1.031.000

Bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

2.055.000

Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên

2.055.000

Người phục vụ bệnh binh ở gia đình có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng

2.640.000

Như vậy, trợ cấp hiện hưởng của bệnh binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể 61% theo quy định pháp luật mới nhất là 3.406.000 đồng/tháng và không có phụ cấp hàng tháng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu trong quá trình giải quyết gì vướng mắc vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn Chính sách trực tuyến 24/7: 1900 6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam