19006172

Lương thương binh ¼ là bao nhiêu

Lương thương binh ¼ là bao nhiêu

Chào bộ phận tư vấn các vấn đề chính sách! Bố tôi là thương binh hạng 1/4 với tỉ lệ tổn thương cơ thể là 81%. Năm 2022, lương thương binh ¼ của bố tôi là bao nhiêu? Mong anh, chị giải đáp giúp. Xin cảm ơn rất nhiều!Lương thương binh ¼Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất là về hạng thương binh 1/4

Căn cứ tại Điều 6 của Nghị định 236-HĐBT năm 1985 có chia hạng thương binh như sau:

“Điều 6.- Thương binh được xếp thương tật theo 4 hạng:

– Hạng 1: mất từ 81% đến 100% sức lao động do thương tật; mất hoàn toàn khả năng lao động, cần có người phục vụ.

– Hạng 2: mất từ 61% đến 80% sức lao động do thương tật: mất phần lớn khả năng lao động, còn tự phục vụ được.

– Hạng 3: Mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật: mất khả năng lao động ở mức trung bình.

– Hạng 4: Mất từ 21 đến 40% sức lao động do thương tật: giảm nhẹ khả năng lao động.”

Bộ Y tế cùng Bộ Thương binh xã hội quy định cụ thể tiêu chuẩn các hạng thương tật mới nói ở trên và việc chuyển đổi từ các hạng cũ sang các hạng mới.
Theo quy định nêu trên, thương binh hạng ¼ là thương binh mất khả năng lao động từ 81% tới 100%. Nếu theo diện xếp hạng thương binh thì thương binh hạng ¼ là thương binh nặng nhất, là thương binh không còn khả năng lao động.

Thứ hai là trợ cấp, phụ cấp  đối với thương binh hạng ¼.

Căn cứ tại Khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định về các khoản trợ cấp, phụ cấp cho thương binh như sau:

“Điều 24. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.”

Theo quy định nêu trên, thương binh ¼ được nhận trợ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ và phụ cấp hàng tháng.

Thứ ba là mức trợ cấp phụ cấp đối với thương binh 1/4.

Căn cứ tại Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 75/NĐCP năm 2021 quy định về mức hưởng trợ cấp, phụ cấp của thương binh như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”

Đối chiếu với phụ lục II của nghị định 75/NĐCP năm 2021 thì thương binh ¼ với mức tổn thương cơ thể từ 81% tới 100% thì mức hưởng trợ cấp hàng tháng từ 4.216.000 tới 7.207.000 Đồng.

Như vậy,  trường hợp của bố bạn, lương thương binh ¼ là 4.216.000 đồng tương ứng với mức tổn thương cơ thể là 81%. Ngoài ra, bố của bạn còn được tiền trợ cấp người phục vụ nếu đang sống tại gia đình và phụ cấp hàng tháng.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam