19006172

Lương thương binh 2/4 tăng lên bao nhiêu?

Lương thương binh 2/4 tăng lên bao nhiêu?

Xin chào tổng đài tư vấn chế độ chính sách! Tôi là thương binh hạng 2/4. Tôi muốn hỏi trong đợt tăng trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng này thì lương thương binh 2/4 được tăng lên bao nhiêu? Xin cảm ơn sự giải đáp của tổng đài.Lương thương binh 2/4 tăng lên bao nhiêu

Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVề Lương thương binh 2/4 tăng lên bao nhiêu?; chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất là về hạng thương binh 2/4

Căn cứ tại Điều 6 của Nghị định 236-HĐBT năm 1985 có chia hạng thương binh như sau:

Điều 6.- Thương binh được xếp thương tật theo 4 hạng:

– Hạng 1: mất từ 81% đến 100% sức lao động do thương tật; mất hoàn toàn khả năng lao động, cần có người phục vụ.

– Hạng 2: mất từ 61% đến 80% sức lao động do thương tật: mất phần lớn khả năng lao động, còn tự phục vụ được.

– Hạng 3: Mất từ 41% đến 60% sức lao động do thương tật: mất khả năng lao động ở mức trung bình.

– Hạng 4: Mất từ 21 đến 40% sức lao động do thương tật: giảm nhẹ khả năng lao động.”

Bộ Y tế cùng Bộ Thương binh xã hội quy định cụ thể tiêu chuẩn các hạng thương tật mới nói ở trên và việc chuyển đổi từ các hạng cũ sang các hạng mới.

Theo quy định nêu trên, thương binh hạng 2/4  là thương binh mất khả năng lao động từ 61% tới 80% sức khỏe.

Thứ hai, các khoản trợ cấp, phụ cấp hàng tháng mà thương binh 2/4 được hưởng.

Căn cứ pháp luật: khoản 1 Điều 24 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020.

“Điều 24. Chế độ ưu đãi đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh

1. Trợ cấp, phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh như sau:

a) Trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể và loại thương binh;

b) Trợ cấp người phục vụ đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình;

c) Phụ cấp hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên;

d) Phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng. Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh hưởng phụ cấp đặc biệt hằng tháng thì không hưởng phụ cấp hằng tháng.”

Theo quy định nêu trên, thương binh hạng 2/4 (có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% tới 80%) chỉ có trợ cấp hàng tháng theo tỉ lệ thương tích mà không có các khoản phụ cấp hàng tháng, phụ cấp đặc biệt hàng tháng, trợ cấp người phục vụ hàng tháng.

Thứ ba, trợ cấp hàng tháng của thương binh 2/4 tăng như thế nào?

Ngày 21 tháng 07 năm 2023, Chính Phủ có ban hành Nghị định số 55/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 55/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

2. Mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo quy định nêu trên, mức trợ cấp, phụ cấp cho thương binh và người hưởng chính sách như thương binh được quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 55/2023/NĐ-CP năm 2023.

Đối chiếu tại phụ lục II, thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% tới 80% sẽ hưởng mức trợ cấp hàng tháng từ 4.016.000 đồng tới 5.269.000 đồng.

Như vậy, thương binh hạng 2/4 là thương binh có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% tới 80% được hưởng trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 55/2023/NĐ-CP năm 2023 từ 4.016.000 đồng tới 5.269.000 đồng. mức trợ cấp mới của thương binh 2/4 quy định tại Nghị định số 55/2023/NĐ-Cp năm 2023 đã tăng thêm khoảng 26.5% so với mức trợ cấp hàng tháng cũ được quy định tại Nghị định 75/2021/NĐ-Cp năm 2021.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

Trả lời

luatannam