19006172

Mức lương người nhiễm chất độc da cam 2023

Mức lương người nhiễm chất độc da cam 2023

Xin chào bộ phận tư vấn chế độ chính sách!

Tôi nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng có nói là tăng chế độ ưu đãi cho người có công với cách mạng trong đó có đối tượng người nhiễm chất độc da cam. Tôi muốn hỏi là mức lương người nhiễm chất độc da cam 2023 sẽ tăng lên bao nhiêu? Xin chân thành cảm ơn sự giải đáp của anh, chị!Mức lương người nhiễm chất độc da cam 2023

Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấnVấn đề Mức lương người nhiễm chất độc da cam 2023; chúng tôi xin trả lời như sau:

Thứ nhất, người nhiễm chất độc da cam 2023 được hưởng những khoản trợ cấp, phụ cấp nào?

Căn cứ pháp luật: điểm a, điểm b khoản 1, khoản 2 và khoản 3, Điều 30 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

“Điều 30. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

a) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này thì được hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên;

b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này mà không mắc bệnh hoặc mắc bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định tại điểm a khoản này;

2. Phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

3. Trợ cấp người phục vụ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên sống ở gia đình.”

Theo quy định này, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học hay còn gọi là người nhiễm chất độc da cam có 4 mức hưởng chế độ ưu đãi khác nhau tùy thuộc vào tỉ lệ tổn thương cơ thể là:

– Từ 21% tới 40%.

– Từ 41% tới 60%.

– Từ 61% tới 80%.

– Từ 81% trở lên.

Thứ hai, mức lương người nhiễm chất độc da cam 2023 tăng lên bao nhiêu.

Căn cứ pháp luật: khoản 3 Điều 1 Nghị định số 55/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng  

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Theo quy định nêu trên, nghị định số 55/2023/NĐ-Cp đã sửa đổi bổ sung mức hưởng cho các đối tượng người có công với cách mạng được quy định tại nghị định 75/2021/NĐ-CP trước đây.

Khi Đối chiếu phụ lục I ban hành kèm theo nghị định số 55/2023/NĐ-CP thì mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi của người nhiễm chất độc da cam cụ thể như sau::

-Người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% tới 40% là 1.562.000 đồng.

-Người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% tới 60% là 2.610.000 đồng.

-Người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% tới 80% là3.658.000 đồng.

-Người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên là 4.685.000 đồng, phụ cấp ưu đãi là 1.031.000 đồng và trợ cấp người phục vụ là 2.055.000 đồng.

Như vậy, mức lương của người nhiễm chất độc da cam từ tháng 07 năm 2023 là :

-Mức lương 1, người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 21% tới 40% là 1.562.000 đồng 1 tháng.

-Mức lương 2,người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% tới 60% là 2.610.000 đồng 1 tháng.

-Mức lương 3, người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% tới 80% là3.658.000 đồng 1 tháng.

-Mức lương 4, người có tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên là 7.771.000 đồng 1 tháng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Nếu còn vướng mắc về Mức lương người nhiễm chất độc da cam 2023; bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

luatannam