19006172

Mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ năm 2023 là bao nhiêu?

Mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ năm 2023 là bao nhiêu?

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi bố tôi tham gia chiến trường Campuchia và đã hy sinh được nhà nước phong tặng liệt sĩ. Trước giờ bố tôi được thờ cúng tại gian nhà tổ của ông bà. Năm 2023 tôi đưa bố tôi về thờ cúng tại gia đình. Tôi nghe ủy ban hướng dẫn người thờ cúng liệt sĩ sẽ được hưởng trợ cấp thờ cúng vậy thì mức trợ cấp này là bao nhiêu? Hồ sơ hưởng như thế nào? Và mất thời gian bao nhiêu lâu sẽ được giải quyết? Xin tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ là bao nhiêu?

Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 như sau:

“Điều 1.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

8. Khoản 2 Điều 14 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

đ) Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;”

Bên cạnh đó, căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2021 quy định như sau:

Điều 13. Các chế độ ưu đãi khác

1. Trợ cấp mai táng: mức chi theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng.

2. Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm.”.

Như vậy, theo quy định trên thì đối với trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người thờ cúng được hưởng trợ cấp thờ cúng mỗi năm một lần, mức trợ cấp 1.400.000 đồng.

Do đó, nếu bạn đủ điều kiện hưởng trợ cấp đối với người thờ cúng liệt sĩ thì sẽ được nhận mức trợ cấp 1.400.000 đồng/năm.

Thứ hai, hồ sơ hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, hồ sơ hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ như sau:

Bước 1: Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 thì cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ sau:

– Đơn đề nghị theo Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP;

– Văn bản ủy quyền về việc thờ cúng liệt sĩ;

– Bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Bước 1 này gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 03: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách gửi các giấy tờ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 04: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của liệt sĩ đang quản lý, ban hành quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo Mẫu số 55 Phụ lục I Nghị định này. Quyết định này được thực hiện liên tục nếu không có sự thay đổi về người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hoặc về mức trợ cấp. Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp hằng năm kể từ năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định.

Trường hợp hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị nơi quản lý hồ sơ thực hiện di chuyển hồ sơ liệt sĩ kèm văn bản xác nhận chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Bước 05: Trường hợp người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ chết hoặc không có điều kiện tiếp tục thờ cúng liệt sĩ thì cá nhân khác được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều này, trợ cấp thờ cúng được thực hiện kể từ năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định.

Trường hợp người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ chết trong năm nhưng trước thời điểm chi trả trợ cấp thì trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của năm đó được chi trả cho người hưởng trợ cấp thờ cúng khác.

Trên đây là bài viết về vấn đề Mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ năm 2023 là bao nhiêu?

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn chế độ chính sách trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Người đang thờ cúng liệt sĩ có được tặng quà tết hay không?

luatannam