19006172

Mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ năm 2024 là bao nhiêu?

Nội dung câu hỏi:

Xin chào tổng đài tư vấn, cho tôi hỏi bố tôi tham gia chiến trường Campuchia và đã hy sinh được nhà nước phong tặng liệt sĩ. Trước giờ bố tôi được thờ cúng tại gian nhà tổ của ông bà. Năm 2024 tôi đưa bố tôi về thờ cúng tại gia đình. Tôi nghe ủy ban hướng dẫn người thờ cúng liệt sĩ sẽ được hưởng trợ cấp thờ cúng vậy thì mức trợ cấp này là bao nhiêu? Hồ sơ hưởng như thế nào? Và mất thời gian bao nhiêu lâu sẽ được giải quyết? Xin tư vấn giúp tôi, tôi xin cảm ơn.Mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Khi nào được hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ

Căn cứ tại Điều 15 Pháp lệnh về ưu đãi đối với người có công với cách mạng năm 2020 quy định như sau:

Điều 15. Chế độ đối với liệt sĩ

1. Tổ chức báo tử, truy điệu, an táng và ghi danh tại công trình ghi công liệt sĩ.

2. Truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định của Chính phủ;

3. Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và an táng.

4. Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Pháp Lệnh này thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.”

Như vậy, theo quy định trên thì đối với trường hợp liệt sĩ không còn người hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ. Điều này có nghĩa là, đối với liệt sĩ mà còn thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng do là thân nhân liệt sĩ sẽ không được nhận tiền thờ cúng liệt sĩ.

Mức hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 13. Các chế độ ưu đãi khác

1. Trợ cấp mai táng: mức chi theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội về trợ cấp mai táng.

2. Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm.

3. Chi tiền ăn thêm ngày lễ, tết đối với thương binh, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên: Mức chi 200.000 đồng/01 người/01 ngày; số ngày được chi ăn thêm là ngày nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ luật Lao động, ngày 27 tháng 7 và ngày 22 tháng 12 hằng năm.

….

Theo đó, đối với chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ hiện nay sẽ có mức hưởng là 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm.

Ai được quyền thờ cúng liệt sĩ và hưởng tiền thờ cúng liệt sĩ hằng năm

Căn cứ Khoản 6 Điều 28 Nghị định 131/2021/NĐ_CP quy định về người được quyền thờ cúng liệt sĩ như sau:

– Trường hợp liệt sĩ còn thân nhân thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được các thân nhân liệt sĩ ủy quyền bằng văn bản đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ và nhận trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh.

– Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn con, nếu liệt sĩ có nhiều con thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người con còn lại ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thì không phải làm văn bản ủy quyền.
Trường hợp con liệt sĩ giao người khác thực hiện thờ cúng liệt sĩ thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền.

– Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hoặc chỉ còn một thân nhân duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền. Trường hợp những người này không còn thì được những người thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền.

– Trường hợp không xác định được người ủy quyền thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo Mẫu số 55 Phụ lục I Nghị định này đối với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng. Nếu không xác định được xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng thì giao cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh để thực hiện nghi thức dâng hương liệt sĩ theo phong tục địa phương.

Hồ sơ – Thủ tục hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Căn cứ theo quy định tại Điều 28 Nghị định 131/2021/NĐ-CP quy định về trình tự, hồ sơ hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ như sau:

Bước 1: Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 thì cá nhân cần chuẩn bị hồ sơ sau:

– Đơn đề nghị theo Mẫu số 18 Phụ lục I Nghị định 131/2021/NĐ-CP;

– Văn bản ủy quyền về việc thờ cúng liệt sĩ;

– Bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú.

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đơn đề nghị, lập danh sách kèm giấy tờ quy định tại Bước 1 này gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 03: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được giấy tờ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách gửi các giấy tờ theo quy định đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Bước 04: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 12 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu hồ sơ của liệt sĩ đang quản lý, ban hành quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo Mẫu số 55 Phụ lục I Nghị định này. Quyết định này được thực hiện liên tục nếu không có sự thay đổi về người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ hoặc về mức trợ cấp. Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp hằng năm kể từ năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định.

Trường hợp hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị nơi quản lý hồ sơ thực hiện di chuyển hồ sơ liệt sĩ kèm văn bản xác nhận chưa được giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Bước 05: Trường hợp người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ chết hoặc không có điều kiện tiếp tục thờ cúng liệt sĩ thì cá nhân khác được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ thực hiện thủ tục theo quy định tại khoản 1 Điều này, trợ cấp thờ cúng được thực hiện kể từ năm Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định.

Trường hợp người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ chết trong năm nhưng trước thời điểm chi trả trợ cấp thì trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của năm đó được chi trả cho người hưởng trợ cấp thờ cúng khác.

Trên đây là bài viết về vấn đề Mức trợ cấp cho người thờ cúng liệt sĩ năm 2024 là bao nhiêu? Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Dịch vụ tư vấn chế độ chính sách trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

->Người đang thờ cúng liệt sĩ có được tặng quà tết hay không?

luatannam