19006172

Năm 2023 mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ có tăng lên hay không?

Nội dung câu hỏi:

Tôi được gia đình dòng họ giao phó thờ cúng chú của tôi là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Hiện nay tôi đang nhận trợ cấp thờ cúng hàng năm là 500.000 đồng. Tôi nghe nói sắp tới sẽ tăng mức chuẩn trợ cấp hỗ trợ đối với người có công. Vậy mức trợ cấp thờ cúng liệt sĩ mà tôi được nhận có tăng lên hay không? Xin cám ơn!Tư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Tiền thờ cúng liệt sĩ ai được nhận

Căn cứ theo khoản 4 Điều 15 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 quy định như sau:

“Điều 15. Chế độ đối với liệt sĩ

1. Tổ chức báo tử, truy điệu, an táng và ghi danh tại công trình ghi công liệt sĩ.

2. Truy tặng Bằng “Tổ quốc ghi công” theo quy định của Chính phủ

3. Hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính và an táng.

4. Liệt sĩ không còn thân nhân hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 16 của Pháp lệnh này thì người được giao, ủy quyền thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ”

Theo quy định nêu trên, tiền thờ cúng liệt sĩ chỉ được hưởng khi không có bất kì thân nhân nào của liệt sĩ đang hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng. Trường hợp liệt sĩ có thể có một hoặc nhiều thân nhân nhưng chỉ có một trong số thân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp tuất hàng tháng thì không có chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Đồng thời, khoản 6 Điều 28 Nghị định 131/2021/NĐ-CP có quy định thêm về việc ủy quyền nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ như sau:

“Điều 28. Hồ sơ, thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

6. Người được ủy quyền thờ cúng liệt sĩ hoặc cơ quan, đơn vị được giao thờ cúng liệt sĩ xác định như sau:

a) Trường hợp liệt sĩ còn thân nhân thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được các thân nhân liệt sĩ ủy quyền bằng văn bản đảm nhiệm việc thờ cúng liệt sĩ và nhận trợ cấp theo quy định của Pháp lệnh.

b) Trường hợp thân nhân liệt sĩ chỉ còn con, nếu liệt sĩ có nhiều con thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người con còn lại ủy quyền; nếu liệt sĩ chỉ có một con hoặc chỉ còn một con còn sống thì không phải làm văn bản ủy quyền.

Trường hợp con liệt sĩ giao người khác thực hiện thờ cúng liệt sĩ thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được con liệt sĩ thống nhất ủy quyền.

c) Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân hoặc chỉ còn một thân nhân duy nhất nhưng người đó bị hạn chế năng lực hành vi, mất năng lực hành vi, cư trú ở nước ngoài hoặc không xác định được nơi cư trú thì người hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ là người được những người thuộc quy định tại điểm b khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền. Trường hợp những người này không còn thì được những người thuộc quy định tại điểm c khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự ủy quyền.

d) Trường hợp không xác định được người ủy quyền thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ theo Mẫu số 55 Phụ lục I Nghị định này đối với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng. Nếu không xác định được xã nơi liệt sĩ cư trú trước khi tham gia hoạt động cách mạng thì giao cơ quan, đơn vị cấp giấy chứng nhận hy sinh để thực hiện nghi thức dâng hương liệt sĩ theo phong tục địa phương.”

Có thể thấy rằng, việc ưu tiên đối tượng nhận chế độ thờ cúng liệt sĩ được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau đây, trừ trường hợp người hoặc những người có quyền thờ cúng liệt sĩ ủy quyền cho một cá nhân, tổ chức khác, :

1. Ưu tiên chế độ thờ cúng liệt sĩ cho thân nhân của liệt sĩ.

2. Ưu tiên cho những người thuộc hàng thừa kế thứ hai của liệt sĩ.

3. Ưu tiên cho những người thuộc hàng thừa kế thứ ba của liệt sĩ.

4. Ưu tiên cho cơ quan nhà nước.  

Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 55/2023/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:

“Điều 3. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi

1. Mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng là 2.055.000 đồng (sau đây gọi tắt là mức chuẩn).”

Theo quy định này, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi cho người có công với cách mạng hiện nay đã tăng lên 2.055.000 đồng thay thế cho mức chuẩn cũ là 1.624.000 đồng.

Mức trợ cấp thờ cúng

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Tiền thờ cúng liệt sĩ có tăng hay không?

Căn cứ Khoản 2 Điều 13 Nghị định 75/2021/NĐ-CP ngày 24 tháng 07 năm 2021 quy định như sau:

“Điều 13. Các chế độ ưu đãi khác

2. Trợ cấp thờ cúng liệt sĩ: 1.400.000 đồng/01 liệt sĩ/01 năm.”.

Hiện nay, quy định tại khoản 2 điều 13 nghị định 75/2021/NĐ-Cp của chính Phủ ban hành năm 2021 vẫn đang là quy định có hiệu lực vì chưa có quy định nào thay thế hoặc sửa đổi. Chính

Vì thế, tiền thờ cúng liệt sĩ năm nay vẫn giữ nguyên như những năm trước là 1.400.000/1 năm. Tuy mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đã được tăng từ 1.624.000 đồng lên 2.055.000 đồng nhưng tiền thờ cúng liệt sĩ vẫn giữ nguyên là 1.400.000/năm. Vì mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng dùng để tính các khoản trợ cấp, phụ cấp khác không được dùng để tính chế độ thờ cúng liệt sĩ.

Kết luận: Mức trợ cấp thời cúng liệt sĩ được điều chỉnh tăng từ ngày 15/09/2021 là 1.400.000 đồng/năm/liệt sĩ.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

luatannam