19006172

Phục vụ người có công với cách mạng có được nhận hỗ trợ dịch Covid?

Phục vụ người có công với cách mạng có được nhận hỗ trợ dịch Covid?

Xin chào tổng đài, cho tôi hỏi bố tôi là thương binh nặng đang được hưởng trợ cấp hàng tháng. Theo tôi biết thì bố tôi sẽ được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước do dịch Covid nhưng tô không biết cô tôi – là người phục vụ bố tôi thì có được nhận khoản tiền này hay không? Bố tôi và cô tôi nếu được hưởng sẽ được bao nhiêu tiền? Và phải có giấy tờ gì để gửi lên xã phường cư trú? Xin cảm ơn.Phục vụ người có công với cách mạng

Luật sư tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, phục vụ người có công với cách mạng có được nhận hỗ trợ dịch Covid?

Căn cứ theo quy định tại Điều 9 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

“Điều 9. Hỗ trợ người có công với cách mạng

Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020.”

Như vậy, theo quy định trên thì người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng) trong danh sách hưởng trợ cấp tháng 4 năm 2020 thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ của Chính phủ do dịch Covid-19.

Theo quy định trên thì bố bạn là thương binh nên bó bạn thuộc đối tượng người có công với cách mạng và sẽ được hưởng khoản tiền hỗ trợ của Chính phủ do dịch Covid-19.

Còn trường hợp cô bạn – là người phục vụ người có công với cách mạng sẽ không thuộc đối tượng được hỗ trợ dịch Covid-19 của Chính phủ.

Thứ hai, mức hỗ trợ dịch Covid-19 đối với thương binh

Căn cứ theo Mục II Nghị quyết 42/NQ-CP thì mức hỗ trợ cho người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng do dịch Covid như sau:

“Nhằm chia sẻ khó khăn, bảo đảm cuộc sống của nhân dân, người lao động cả nước, góp phần ổn định xã hội, Chính phủ quyết nghị thực hiện một số biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

II. NỘI DUNG HỖ TRỢ

5. Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng được hỗ trợ thêm 500.000 đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.”

Như vậy, bố bạn là thương binh đang được hưởng trợ cấp hàng tháng sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Thời gian mà bố bạn được hỗ trợ là 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 và được chi trả một lần.

Thứ ba, hồ sơ nhận hỗ trợ dịch bệnh đối với thương binh

Căn cứ theo quy định tại Điều 12 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 như sau:

“Điều 12. Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Phụ lục kèm theo Quyết định này; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ.”

Như vậy, theo quy định trên thì bố bạn sẽ không cần phải nộp giấy tờ gì lên xã/phường cư trú. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ chỉ đạo rà soát, xem xét, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ theo Mẫu số 05 Phụ lục kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả hỗ trợ cho bố bạn.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Chính sách trực tuyến 1900 6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Thương binh hạng 3/4 có được nhận tiền hỗ trợ do dịch Covid-19?

luatannam