19006172

Quy định mới về rút ngắn thời hạn cấp giấy xác nhận khuyết tật

Quy định mới về rút ngắn thời hạn cấp giấy xác nhận khuyết tật

Tôi đã nộp đơn đề nghị xã xác định mức độ khuyết tật cho con của tôi nhưng không rõ thời hạn cấp giấy xác nhận khuyết tật của xã là bao lâu kể từ ngày tôi nộp đơn đề nghị? Tôi nghe nói là phải mất tầm 35 ngày; nhưng lại đang rất cần có giấy này để giải quyết 1 số hồ sơ giấy tờ cho cháu! Mong tổng đài sớm giải đáp! Tôi cám ơn nhiều!Thời hạn cấp giấy xác nhận khuyết tậtTư vấn chế độ chính sách:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Tổng đài tư vấn. Chúng tôi xin tư vấn về thời hạn cấp giấy xác nhận khuyết tật như sau:

Căn cứ Khoản 2 Điều 5 và Điều 6 Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“Điều 5. Thủ tục và trình tự thực hiện xác định, xác định lại mức độ khuyết tật

…. 2. Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của người đề nghị, Chủ tịch Hội đồng có trách nhiệm:

a) Gửi văn bản tham khảo ý kiến cơ sở giáo dục về tình trạng khó khăn trong học tập, sinh hoạt, giao tiếp và kiến nghị về dạng khuyết tật, mức độ khuyết tật của người được xác định mức độ khuyết tật đang đi học theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;

b) Triệu tập các thành viên, gửi thông báo về thời gian và địa điểm xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ;

c) Tổ chức đánh giá dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật đối với người khuyết tật theo phương pháp quy định tại Điều 3 Thông tư này; lập hồ sơ, biên bản kết luận dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật.

Đối với trường hợp người khuyết tật đã có kết luận của Hội đồng Giám định y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động trước ngày Nghị định số 28/2012/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, Hội đồng căn cứ kết luận của Hội đồng giám định y khoa để xác định mức độ khuyết tật theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP;

d) Biên bản họp Hội đồng ghi theo Mẫu số 05 ban hành kèm theo Thông tư này”.

“Điều 6. Thủ tục và trình tự cấp Giấy xác nhận khuyết tật

1. Đối với trường hợp do Hội đồng thực hiện, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có biên bản kết luận của Hội đồng về dạng khuyết tật và mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp xã niêm yết, thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp Giấy xác nhận khuyết tật. Trường hợp có khiếu nại, tố cáo hoặc không đồng ý với kết luận của Hội đồng thì trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hội đồng tiến hành xác minh, thẩm tra, kết luận cụ thể và trả lời bằng văn bản cho người khiếu nại, tố cáo.”

Thời hạn cấp giấy xác nhận khuyết tật

Tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Từ ngày 15/3/2019, Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành  thay thế Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT/BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT. Theo đó, trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo luật định để xác định mức độ khuyết tật cho đối tượng.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, k từ ngày có biên bản kết luận của Hội đng v mức độ khuyết tật của người khuyết tật, Chủ tịch y ban nhân cp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng tại trụ sở Ủy ban nhân dân cp xã và cp Giy xác nhận khuyết tật.

Tóm lại, theo quy định hiện hành thì thời hạn cấp giấy xác nhận khuyết tật rút ngắn xuống còn 25 ngày làm việc (tính từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ) thay vì 35 ngày như trước đây. 

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài viết:

Làm thế nào để đề nghị xác định mức độ khuyết tật năm 2019?

Phương pháp xác định mức độ khuyết tật theo quy định mới nhất

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

 

luatannam