19006172

Sinh con dị tật, người nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp bao nhiêu  

Sinh con dị tật, người nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp bao nhiêu  

Chào tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến! Bác của tôi là bộ đội tham gia kháng chiến năm 1972. Sau khi phục viên, xuất ngũ về địa phương, bác tôi lập gia đình và sinh ra một người con không may bị dị tật do ảnh hưởng của chất độc hóa học. Tôi muốn hỏi là mức trợ cấp hàng tháng của bác tôi hiện nay là bao nhiêu?Sinh con dị tậtTư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, các trường hợp người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học.

Căn cứ tại khoản 1 điều 29 pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có quy định:

“Điều 29. Điều kiện, tiêu chuẩn người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

Người đã công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 8 năm 1961 đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 tại vùng mà quân đội Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học ở chiến trường B, C, K và một số địa danh thuộc huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị bị nhiễm chất độc hoá học dẫn đến một trong các trường hợp sau thì được cơ quan có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học”:

a) Mắc bệnh có liên quan đến phơi nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21 % trở lên;

b) Vô sinh;

c) Sinh con dị dạng, dị tật.”

Theo quy định nêu trên, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có 3 dạng chính là: –  mắc bệnh liên quan tới phơi nhiễm chất độc hóa học, vô sinh và sinh con dị dạng, dị tật.

Thứ hai, tỉ lệ tổn thương cơ thể đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khi sinh con bị dị dạng, dị tật.

Căn cứ tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 30 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020 có quy định như sau:

“Điều 30. Chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

1. Trợ cấp hằng tháng đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học như sau:

a) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này thì được hưởng trợ cấp hằng tháng căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể theo các mức từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên;

b) Người thuộc trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này mà không mắc bệnh hoặc mắc bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 29 của Pháp lệnh này có tỷ lệ tổn thương cơ thể dưới 61% thì được hưởng trợ cấp hằng tháng như người có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%; trường hợp mắc bệnh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì được hưởng trợ cấp hằng tháng tương ứng với tỷ lệ tổn thương cơ thể theo mức từ 61% đến 80% hoặc từ 81% trở lên quy định tại điểm a khoản này;”

Theo quy định này, người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học khi sinh con ra không may bị dị dạng, dị tật thì được hưởng chế độ ưu đãi tương đương với mức tổn thương cơ thể từ 41% tới 60%.

Thứ ba, mức hưởng trợ cấp hàng tháng đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học sinh con bị dị dạng, dị tật là bao nhiêu.

Căn cứ tại Khoản 1 điều 4 nghị định 75/NĐCP năm 2021 có quy định:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Khi xem quy định tại phụ lục I ban hành kèm theo nghị định 75/NĐCP năm 2021 của Chính Phủ, trợ cấp hàng tháng đối với người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 41% tới 60% là 2.062.000 đồng mỗi tháng.

Như vậy, bác của bạn là người tham gia kháng chiến nhiễm chất độc hóa học không may sinh con bị dị tật, dị dạng thì trợ cấp hàng tháng của bác hiện nay là 2.062.000 đồng.

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm bài viết sau:

Trong quá trình giải quyết nếu có vấn đề gì vướng mắc thì bạn có thể liên hệ Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến – 1900 6172 để được tư vấn và giải đáp trực tiếp.

luatannam