19006172

Thủ tục hưởng mai táng phí cho người khuyết tật năm 2020

Thủ tục hưởng mai táng phí cho người khuyết tật năm 2020

Bác tôi đang hưởng trợ cấp khuyết tật nặng thì khi qua đời có được hưởng mai táng phí không? Nếu có thì thủ tục hưởng mai táng phí cho người khuyết tật năm 2020 được quy định như thế nào? Và mức mai táng phí của người khuyết tật nặng so với người khuyết tật đặc biệt nặng có chênh nhau nhiều không?Thủ tục hưởng mai táng phí khuyết tật 2020

Hỗ trợ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về vấn để hưởng mai táng phí khi người khuyết tật nặng qua đời

Căn cứ Khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2012/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 16. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng

1. Hệ số tính mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người khuyết tật sống tại hộ gia đình được quy định như sau:

a) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng;

b) Hệ số hai phẩy năm (2,5) đối với người khuyết tật đặc biệt nặng là người cao tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em;

c) Hệ số một phẩy năm (1,5) đối với người khuyết tật nặng;

d) Hệ số hai (2,0) đối với người khuyết tật nặng là người cao tuổi, người khuyết tật nặng là trẻ em.

… 3. Người khuyết tật quy định tại Khoản 1 Điều này đang được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, khi chết được hỗ trợ chi phí mai táng bằng mức hỗ trợ mai táng đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Trường hợp người khuyết tật thuộc diện hưởng các mức hỗ trợ chi phí mai táng khác nhau thì chỉ được hưởng một mức cao nhất”.

Bạn cho biết bác của bạn đang nhận trợ cấp cho người khuyết tật nặng. Theo quy định trên thì người đứng ra lo mai táng khi bác của bạn qua đời sẽ được hỗ trợ mai táng phí.

Thứ hai, thủ tục hưởng mai táng phí cho người khuyết tật năm 2020

Căn cứ Điều 22 Nghị định 28/2012/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 22. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng

1. Hồ sơ hỗ trợ chi phí mai táng bao gồm:

a) Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho người khuyết tật;

b) Bản sao giấy chứng tử của người khuyết tật.

2. Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng quy định như sau:

a) Gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức mai táng cho người khuyết tật làm hồ sơ quy định tại Khoản 1 Điều này gửi Ủy ban nhân dân cấp xã;…”

Như vậy, để được hưởng mai táng phí thì cần chuẩn bị các giấy tờ sau và nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

– Đơn hoặc văn bản đề nghị của gia đình, cá nhân, cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng ra tổ chức mai táng cho bác của bạn;

– Bản sao giấy chứng tử của bác bạn.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã sẽ có văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Và trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận văn bản của Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình bạn.

Thứ ba, về mức hưởng mai táng phí của người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng

Căn cứ quy định tại Điều 4 và Điều 11 Nghị định 136/2013/NĐ-CP như sau:

“Điều 4. Mc chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội

1. Mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội (sau đây gọi chung là mức chuẩn trợ giúp xã hội) là 270.000 đồng.

“Điều 11. Hỗ trợ chphí mai táng

2. Mức hỗ trợ chi phí mai táng đối với đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều này bằng 20 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Trường hợp đi tượng quy định tại Khoản 1 Điều này được hỗ trợ chi phí mai táng với các mức khác nhau thì chỉ được hưng một mức cao nhất”.

Như vậy, mức trợ cấp mai táng phí cho người khuyết tật được tính bằng 20 lần mức chuẩn trợ cấp xã hội; hiện nay tương đương với 270.000 đồng x 20 = 5.400.000 đồng. Người khuyết tật nặng hay đặc biệt nặng thì khi mất thân nhân cũng đều được hưởng mức mai táng phí như vậy.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Mức trợ cấp mai táng cho người khuyết tật năm 2020

luatannam