19006172

Thủ tục hưởng trợ cấp tuất khi người có công từ trần năm 2023

Thủ tục hưởng trợ cấp tuất khi người có công từ trần năm 2023

Cho tôi hỏi thủ tục hưởng trợ cấp tuất khi người có công từ trần năm 2023 như thế nào vậy ạ? Sau bao lâu thì mới được giải quyết? Thời gian này tính theo ngày làm việc của cơ quan nhà nước hay tính theo ngày bình thường trong tháng thôi ạ? Tôi cám ơn nhiều!Trợ cấp tuất khi người có công từ trần

Dịch vụ tư vấn Chế độ chính sách qua tổng đài 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, về thủ tục hưởng trợ cấp tuất khi người có công từ trần năm 2023

Căn cứ Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 40 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định hồ sơ giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần như sau:

– Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (Mẫu TT1).

– Bản sao giấy chứng tử của người có công.

– Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bản sao Giấy khai sinh.

– Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học.

– Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật.

– Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã;

Thân nhân người có công sẽ chuẩn bị các giấy tờ nêu trên và gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

Thứ hai, về thời hạn giải quyết chế độ

Khoản 2 Điều 40 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định như sau:

“2 … b) Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai và các giấy tờ kèm theo, có trách nhiệm chứng nhận tình hình thân nhân (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng) và gửi các giấy tờ quy định tại Điểm a Khoản này đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;

c) Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm lập danh sách những trường hợp đủ điều kiện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội kèm các giấy tờ quy định tại Điểm a, b Khoản này;

d) Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định tại Điểm c Khoản này có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng tuất và ra quyết định trợ cấp.

Trường hợp thương binh chết do vết thương tái phát được xác nhận liệt sĩ thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất, chi trả khoản tiền chênh lệch đối với thân nhân đủ điều kiện.”

Bên cạnh đó, Điều 45 Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH quy định:

“Điều 45. Số lượng hồ sơ và thời hạn giải quyết

1. Các loại hồ sơ theo quy định tại Thông tư này được lập thành 01 bộ.

2. Thời hạn xem xét hồ sơ, giải quyết chế độ được tính theo ngày làm việc. Trong thời hạn quy định của Thông tư nếu hồ sơ không đủ điều kiện xem xét, giải quyết thì cơ quan thụ lý hồ sơ phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.”

Như vậy, sau 25 ngày làm việc kể từ ngày thân nhân nộp đủ hồ sơ theo quy định sẽ được giải quyết chế độ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện xem xét, giải quyết thì cơ quan thụ lý hồ sơ phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn chế độ chính sách trực tuyến 1900.6172 để được tư vấn, giải đáp trực tiếp.

--> Trợ cấp tuất cho thân nhân của nhiều đối tượng người có công

luatannam