19006172

Tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng năm 2023

Tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng năm 2023

Tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng năm 2023. Chế độ trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ được quy định ra sao? Xin chào tổng đài tư vấn. Tôi hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương. Bố tôi được công nhận là liệt sĩ, mẹ tôi đã mất, tôi có 1 em trai 34 tuổi bị khuyết tật nặng thì bây giờ tôi có thể yêu cầu cho em trai tôi được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân liệt sĩ được không? Mức trợ cấp như thế nào? Hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng như thế nào? Văn bản nào quy định về chế độ này? Tôi hy vọng sớm nhận được phản hồi từ tổng đài tư vấn. Xin chân thành cảm ơn.Tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ

Hỗ trợ tư vấn Chế độ chính sách trực tuyến 1900 6172

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Tổng đài tư vấn. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Thứ nhất, con liệt sĩ bị khuyết tật nặng có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 14  Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định như sau:

Điều 16. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ

3. Trợ cấp tuất hằng tháng đối với những người sau đây:

a) Cha đẻ, mẹ đẻ, con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng, người có công nuôi liệt sĩ; trường hợp có nhiều liệt sĩ thì theo các mức thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên;”

Theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Bạn hiện nay đang sinh sống và làm việc tại Hải Dương. Bố bạn được công nhận là liệt sĩ, mẹ bạn đã mất, bạn có 1 em trai 34 tuổi bị khuyết tật nặng nên em trai bạn được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng của thân nhân liệt sĩ.

Thứ hai, về mức trợ cấp tuất hàng tháng của con liệt sĩ

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 75/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 4. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

1. Mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hằng tháng đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này.”

Như vậy, đối với thân nhân của Liệt sĩ là con bị khuyết tật nặng sẽ được hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 75/2021/NĐ-CP. Cụ thể, mức trợ cấp hằng tháng như sau:

Căn cứ điểm 3.4, mục 3 Phụ lục I Nghị định 75/2021/NĐ-CP:

Cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi liệt sĩ, vợ hoặc chồng liệt sĩ sống cô đơn; con liệt sĩ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng mồ côi cả cha mẹ thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng 1.299.000

Như vậy, mức trợ cấp hằng tháng cho con của Liệt sĩ bị khuyết tật năng là 1.299.000 đồng/tháng.

Thứ ba, về hồ sơ hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

Căn cứ theo quy định tại Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP thì thủ tục, hồ sơ làm trợ cấp tuất hằng tháng cho thân nhân của liệt sĩ như sau:

Bước 01: Cá nhân lập bản khai có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú theo Mẫu số 05 Phụ lục I Nghị định này gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ liệt sĩ kèm bản sao được chứng thực từ Bằng “Tổ quốc ghi công” và một trong các giấy tờ sau:

– Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng trước khi đủ 18 tuổi phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật.

– Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật, giấy xác nhận thu nhập theo Mẫu số 47 Phụ lục I Nghị định này của Ủy ban nhân dân cấp xã.

Bước 02: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội:

– Trường hợp quy định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều này thì trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ có trách nhiệm cấp giấy giới thiệu theo Mẫu số 38 Phụ lục I Nghị định này đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh nơi người đó thường trú kèm giấy xác nhận tình trạng khuyết tật. Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản giám định y khoa, ban hành quyết định trợ cấp tuất hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ theo Mẫu số 53 Phụ lục I Nghị định này.

– Trường hợp thân nhân liệt sĩ đang thường trú ở các địa phương khác nhau thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị tiếp nhận ghi rõ thời điểm hưởng trợ cấp kèm bản trích lục hồ sơ liệt sĩ, quyết định trợ cấp hằng tháng đối với thân nhân liệt sĩ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân thường trú để thực hiện trợ cấp ưu đãi.

Trên đây là bài viết về vấn đề Tiền tuất hàng tháng đối với con liệt sĩ bị khuyết tật nặng năm 2023.

Nếu còn vướng mắc bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn Chính sách trực tuyến 24/7: 1900.6172 để được trực tiếp tư vấn, giải đáp.

->Người có công nuôi dưỡng liệt sĩ có được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng?

luatannam